Inflationen har fået priserne til at stige meget. Det rammer os alle sammen, og vi leder alle efter steder at kunne spare for at tage toppen af de mange, høje udgifter.

Men det at spare for meget kan vise sig både at være dyrt og farligt. Det siger Claus Pedersen, chefjurist i BO-VEST.

”Det er helt naturligt at man gerne vil finde steder at holde udgifterne nede, men man skal gøre det klogt,” siger chefjuristen. ”Hvis man ikke får både varmet sin bolig op og luftet ud i den, så risikerer man skimmelsvamp, og det kan blive både meget dyrt og meget ubehageligt at få ind i sin bolig”.

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp har optimale vækstbetingelser i kolde og fugtige omgivelser. Derfor skal man sørge for at varme op og lufte ud. På den vis fjerne man skimmelsvampens muligheder for at få fat.

”Skimmelsvamp kan give hovedpine, træthed og irritation i øjne, næse og mund, men kan også udløse eller forstærke andre sygdomme som allergier,” siger Claus Pedersen og fortsætter ”hvis det kan påvises, at man har skabt en situation med skimmel i sin bolig, fordi man har slukket for varmen eller et ventilationsanlæg, så er det misligholdelse. Det vil typisk medføre et erstatningskrav, så vi anbefaler virkelig, at man følger de almindelig råd om varme og udluftning i sin bolig” (se rådene nederst i artiklen).

Vand og legionella

Mange kunne måske også være fristet af at tage kolde bade for at spare på udgifterne til varmt vand. Men det er forbundet med en øget risiko for den frygtede bakterie legionella.

Legionella er hvert år skyld i op mod 300 indlæggelser og giver svær lungebetændelse. Det er typisk ældre og i forvejen svækkede personer, der rammes. Derfor bør man tage bad i varmt vand, men så i kortere tid. På den vis varmes rørene op, men man sparer alligevel noget ved at forkorte badelængden.

De gode råd om el, vand og varme

  • Hold en minimumstemperatur på 18 grader i boligen
  • Sørg for at lufte ud dagligt med gennemtræk i fem til ti minutter
  • Indstil radiatorerne ens i alle rum
  • Hold døren lukket mellem rum med temperaturforskelle
  • Sluk ikke for dit ventilationsanlæg
  • Tag korte, men varme bade
  • Fyld fx opvaskemaskine helt op, når du bruger den
  • Træk gardiner for om aftenen og fra om morgenen

Kort sagt: Din bolig skal varmes op og ventileres. Følg rådene for at opnår besparelser på regningerne.