VA har et nyt bofællesskab for seniorer på tegnebrættet. Det nye byggeri skal ligge i Albertslund Syd og kommer til at rumme 36 boliger på mellem 65 og 85 kvm. Målet er, at de første beboere kan flytte ind i løbet af 2026, men først skal der laves en ny lokalplan.

De overordnede rammer – den såkaldte startredegørelse – for projektet er allerede godkendt af kommunalbestyrelsen i Albertslund. Den nye lokalplan forventes at være på plads i efteråret 2023.

Bæredygtigt i mere end en forstand

Bofællesskabet kommer til at bestå af boliger i forskellige størrelser, som giver rum til både par og enlige. På fællesarealerne, både inde og ude, bliver der gjort plads til fælles aktiviteter, som kan samle beboerne. Ud over de mange fælles faciliteter er der også planer om et par gæsteboliger, som kan huse overnattende gæster.
Vandkunsten, som er arkitekt på byggeriet, har haft det sociale aspekt in mente igennem hele processen. De nye boliger er derfor også organiseret på en måde, så man naturligt møder sine naboer i det daglige.

”Med det nye seniorbofællesskab, kan vi sikre et endnu bredere boligudbud til vores beboere. Vi giver beboerne deres egen bolig, men vi sikrer samtidig, at der er rum til fællesskab, som kan skabe en mere social alderdom”, udtaler Vinie Hansen, bestyrelsesformand i VA.

Det er ikke kun den sociale bæredygtighed, der er i fokus. Seniorboligerne skal opføres som et træbyggeri, hvor konstruktion og store dele af facaderne vil være i træ.
”En trækonstruktion kan bidrage til at nedbringe bygningens samlede CO2 aftryk gevaldigt. Derudover vil vi i de kommende faser i projektet undersøge bæredygtige løsninger inden for f.eks. indeklima, isolering, vedvarende energi, design for adskillelse og mulig brug af genbrugsmaterialer i dele af byggeriet,” fortæller Lærke Jul Gagner, byggeudviklingschef i BO-VEST, som administrerer byggesagen for VA.

I projektet bliver der ligeledes lagt stor vægt på at bevare alt det grønne rundt om den nye bebyggelse.

Nye beboere tager del i indretningen

Som en del af processen vil de kommende beboere få medindflydelse. ”Vi vil rigtig gerne inddrage de nye beboere i projektet, så de får indflydelse på det sted, de skal bo. På den måde vil de føle sig mere hjemme”, fortæller Vinie Hansen. Beboerne vil blandt andet blive involveret i, hvordan fællesarealerne skal indrettes, og hvilke aktiviteter de skal understøtte. Det kan være alt fra udekøkkener, orangeri, beboerlokale, fællesvaskeri, cykelværksted eller hobbyrum. Det taler også ind i en ledetråd for VA’s byggeudvalg, som handler om, at man forbruger mindre, hvis man deler mere.

”Mange beboere vil komme fra større boliger og har måske været vant til at have egen have og rigeligt med kvadratmeter at indrette. Her giver vi dem mulighed for at få en mindre bolig, men med plads til at fortsætte deres interesser og aktive liv – også socialt”, afslutter formanden.

I sammenhæng med byggeriet er der også ønske om at opføre et fælleshus, som VA forestiller sig kan bruges af både nye beboere fra seniorbofællesskabet men også af beboerne i de eksisterende boliger i området omkring.

Byggeriet kommer til at ligge i Svanens Kvarter i Albertslund Syd i forlængelse af den grund, hvor kommunen bygger en ny Klub Svanen.