Det er en del af BO-VEST’s DNA, at vi som virksomhed tager et ansvar for det miljø og de mennesker, der omgiver os. For at gøre dette arbejde endnu mere forpligtende indfører BO-VEST tredobbelt bundlinje fra slutningen af 2022. Tredobbelt bundlinje vil sige, at det ikke længere er nok at gøre en virksomheds regnskab op for sine økonomiske resultater, nu skal indsatserne på det sociale og miljømæssige område også med.

’BO-VEST har en stærk holdning til, at man har et ansvar for andet end den økonomiske bundlinje. Det ser man for eksempel gennem vores store arbejde for at skabe boligområder i balance. Vi har alt fra beboerøkonomiske rådgivere, til en klima-og energikonsulent, til boligsociale medarbejdere, som hver især gør deres til at øge den grønne og sociale bundlinje, ’ siger Ulrik Brock Hoffmeyer og supplerer:


’Samtidig er vi i BO-VEST en moderne og mangfoldig arbejdsplads, hvor der er plads til de fleste. Vi har medarbejdere, som man vist godt kan tillade sig at kalde for ’det grå guld’. Vi har mennesker med handicap, flexjobbere og en nogenlunde ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledelsen. Holdningen er, at alle kan bidrage med noget og, at sammen kan vi mere’.

I proces
Og det arbejde forpligter BO-VEST sig nu til at sætte i system. I første omgang arbejder man i 2022 procesorienteret om den tredobbelte bundlinje, hvor man koncentrerer indsatsen om at få indhentet data.

På den grønne bundlinje er det data som mængden af affald, co2 udledning til transport og forbrug af el, vand og varme. På den sociale bundlinje kigger BO-VEST på blandt andet arbejdsskader, barsel, efteruddannelse, elevpladser, medarbejdertilfredshed, seniorordning og sygefravær.

Når disse data er på plads, bliver BO-VEST i 2023 klar til at implementere tredobbelt bundlinje, så når regnskabet og årsberetning for 2023 foreligger, vil rapporteringen på klima, miljø og socialt ansvar være en del af regnskabet.