Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital har undersøgt, om man kan få kræft af at bo i en PCB-forurenet bolig. Undersøgelsen viser, at risikoen er meget lille. Man kan dog udvikle leverkræft, hvis man har boet i en PCB-forurenet bolig i mindst tre år.

Undersøgelsen fra Bispebjerg Hospital viser, at blandt de lidt mere end 9.000 personer, der i årene fra 1970 til 2018 boede i en bolig med PCB i enten Farum Midtpunkt eller i Brøndby Strand Parkerne udviklede otte personer leverkræft.

Ud af de otte personer, der fik leverkræft, kunne fem af disse tilfælde have været undgået, hvis de ikke havde boet i en PCB-forurenet bolig. Undersøgelsen viser også, at man kunne udvikle ikke-ondartede svulster i hjernen (også kaldet meningeomer). 14 personer udviklede meningeomer i Farum Midtpunkt og Brøndby Strand Parkerne. Her viser undersøgelsen, at ni af disse tilfælde kunne have været undgået, hvis man ikke havde boet i en PCB-forurenet bolig.

Ifølge undersøgelsen er der ikke nogen overrisiko for andre kræftformer ved at have boet i PCB-forurenede boliger. Undersøgelsen på Bispebjerg Hospital blev foretaget på baggrund af målinger i et udsnit af de forurenede boliger, der viste gennemsnitskoncentrationer på lidt over 1000 ng PCB total /m3 i indeluften. Ifølge Sundhedsstyrelsens (SST) nuværende vurdering vil udsættelse for koncentrationer af PCB på under 300 ng/m3 i luften ikke medføre en betydende helbredsrisiko.

Hvis man har fået stillet en kræft-diagnose

Hvis man ulykkeligvis er blevet diagnosticeret med primær leverkræft eller meningeomer, og er interesseret i at finde ud af, om det kan skyldes, at man har boet i en PCB-forurenet lejlighed, så kan man få foretaget en nærmere individuel vurdering hos Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital efter henvisning fra egen læge. Ved spørgsmål om andre helbredskonsekvenser relateret til PCB skal man kontakte egen læge.

BO-VEST opfordrer til, at man gør brug af muligheden for at få foretaget en individuel vurdering på Bispebjerg Hospital, hvis man er diagnosticeret med primær leverkræft eller meningeomer, så det kan afklares, om der er en sammenhæng mellem den stillede diagnose og at have boet i en PCB-forurenet bolig.