Det startede for to et halvt år siden, hvor Moserne og Tranehaven gik sammen om at drifte deres boligafdelinger. ”De to boligafdelinger har sparet godt en million kroner om året i deres driftsfællesskab. Det er fx sket ved, at man deles om maskiner og har øget produktiviteten med flere fælles medarbejdere,” fortæller Martin Olsen, der er forretningsfører i Tranemosegård.


All in på opgaven: Mest muligt for pengene
”Vejen hertil, hvor vi nu er tre boligafdelinger, der har slået sig sammen om driften, har været fyldt med bump og børnesygdomme,” fortæller Lars Anker Jensen, der er formand for organisationsbestyrelsen i Tranemosegård. ”Der er mange, der har det svært med forandringer, og der har været bekymringer i forhold til, om servicen bliver dårligere, om ejendomskontoret skal flyttes, om åbningstiderne bliver ændret, at man måske så ikke kender ejendomsfunktionærerne, og at tingene i det hele taget ikke er, som de plejer at være. Men til syvende og sidst drejer det sig om, at vores husleje skal stige mindst muligt.”


Der er kommet en ny driftsbekendtgørelse, der på landsplan har sat rammerne for, hvordan boligorganisationer skal spare op til at vedligeholde boligerne. Derudover skal de almene boligområder med effektiviseringsaftalen spare 1,8 mia. kr. på driften inden år 2026. ”Sagens kendsgerning er, at vi skal spare. Samtidig vil vi gerne have så meget som muligt for pengene og stige så lidt som muligt i husleje. Derfor er det vigtigt, godt og smart at slå sig sammen,” siger Lars Anker Jensen.


”Organisationsbestyrelsen er juridisk- og økonomisk ansvarlige for hele selskabet og de er gået all in på opgaven. Organisationsbestyrelsen sætter retningen. De har virkelig ønsket en helhedsorienteret plan, hvor lejerne får mest muligt for pengene. Det har taget mere end fire år at få flyttet og ændret de gode gamle vaner. Med det øgede fokus på henlæggelser til vedligeholdelse og prisstigninger på stort set alle områder er effektiviseringer og fællesudbud et vigtigt redskab i boligafdelingerne,” siger Martin Olsen.

Samarbejdet starter nu
Hvert kvartal vil en deltager fra hvert boligområde i driftsfællesskabet deltage i en politisk styregruppe. ”Vi tænker, at samarbejdet udvikler sig over tid. I første omgang bliver personalet lagt sammen. På den måde bruger man medarbejdernes kompetencer bedst muligt, og man kan hjælpe hinanden ved specialistopgaver, sygdom og ferier. Men der vil også være mulighed for at gå sammen om at købe maskiner og andet materiel,” siger Martin Olsen.


Det bliver de enkelte afdelingsbestyrelser, som kommer til at sætte serviceniveauet i egen boligafdeling. ”Det er ikke en ændring, som jeg tror, den almindelige beboer vil lægge mærke til. For os i driften betyder det, at vi skal til at begynde at registrere vores tidsforbrug for hver boligafdeling. Vi skal sikre, at alle får den service, de er berettiget til. Udgifter, tids- og maskinforbrug skal deles lige,” siger Torben Bladt, der er ejendomsmester i Tranehaven og Moserne.

Fordelingsnøglen mellem Moserne, Tranehaven og Tranevænget er beregnet ud fra den gennemsnitlige størrelse på grundareal, bebyggede kvadratmeter, størrelse på udendørsarealer og antal lejemål. Det betyder, at driftsomkostninger fordeles med: 40 % til Moserne med 560 lejemål, 23 % til Tranehaven med 312 lejemål og 37 % til Tranevænget med 457 lejemål.