Der var hele to repræsentantskabsmøder på dagsordenen hos Tranemosegård forleden aften. Corona havde skubbet møderne i maj 2020 og 2021, men nu var det endelig tid til at få aflagt beretninger, gennemføre valg til bestyrelsen og generelt få diskuteret tingenes tilstand i Tranemosegård.

Dobbelt-mødet betød, at Lars Jensen, bestyrelsesformand, aflagde to beretninger. Her fortalte han, at Tranemosegård har tjent 1,3 mio. kr. fordelt på de syv afdelinger takket være effektiv drift. I de kommende år vil der blive arbejdet på yderligere besparelser især via indkøbsaftaler.

Rundt i afdelingerne

Formanden havde også været på besøg i alle afdelingsbestyrelserne for at høre ris og ros om Tranemosegård. På disse møder havde der været både ris og ros, som formanden sammen med resten af bestyrelsen nu tager bestik af. Der vil i den kommende tid især blive arbejdet med den ris, der kom frem.

Lars Jensen fortalte desuden om at ændre det årlige beboerkursus, så flere kan og vil deltage, fleksibel udlejning, tilfredshedsundersøgelse i BO-VEST og så selvfølgelig, at meget har stået stille på grund af corona.

Undervejs i sine beretninger gav Lars Jensen plads til Tim Resen, bestyrelsesformand i Tranevænget og medlem af bestyrelsen i Tranemosegård, der fortalte om en række nye foldere og flyers, der er blevet udarbejdet. Formålet med dem er at fortælle om strukturen i Tranemosegård, i den almene sektor generelt og især fortælle beboerne om de muligheder de har for at få indflydelse.

Fornyelse af beboerdemokratiet

På møderne var der en længere debat om behovet for at få nye kræfter til at engagere sig i beboerdemokratiet, hvad der skal til, og hvordan det bør prioriteres.

Også lejerforeningerne i Tranemosegård blev vendt på møderne. Allan Nielsen, bestyrelsesmedlem i Maglelund og i Tranemosegård, talte varmt om lejerforeningerne og sendte en opfordring til de tilstedeværende om at arbejde mere aktivt for lejerforeningernes udbredelse i afdelingerne.

Til sidst var der valg til bestyrelsen. Lars Jensen blev genvalgt som formand, mens Danni Youssif, formand i Gurrelund/Bjerrelund, blev valgt til bestyrelsen. Kurt Damsted, Tranevænget, og Bitten Skotte, formand i T13, blev valgt som suppleanter.