I 2016 etablerede BO-Vita med støtte fra Landsbyggefonden eget beredskab, hvis hovedfokus skulle være beboernes tryghed, trivsel og motivation for at tage medansvar for deres bolig og boligområde. I denne måned udkom evalueringen af den 5-årige projektperiode, hvoraf store dele nu er implementeret i organisationens ordinær drift.

Beredskabets mål har været at fremme tryghed, trivsel og medansvaret i alle Bo-Vitas boligafdelinger ved at forebygge kriminalitet og understøtte frivilligheden og ejendomsdriften.

Det er sket ved hurtig, synlig handling og gennem et samarbejde med beboere, afdelingsbestyrelser, drift og myndigheder.

Få her læringen og evalueringen af Beredskabets femårige opbygningsperiode (nederst på siden).