Mens Bo-Vita afholder sit repræsentantskabsmøde i december, afholdte de tre vestegn'ske organisationer møder i september. Her blev organisationsbestyrelserne og formændene valgt, og der var vidensdeling og debat om, hvad der fylder i organisationerne. Møderækken blev afsluttet af BO-VESTs repræsentantskabsmøde, hvor repræsentanter fra AB, Bo-Vita, Tranemosegård og VA var samlet.