Der er i gennemsnit sparet 329 kr. pr. lejlighed og 1,2 mio. kr. for hele organisationen. En besparelse, der er blevet arbejdet på de sidste seks år. Selvom det er et stykke fra det fastsatte mål om 2.500 kr. pr. lejlighed er Simon Bødker, driftschef i BO-VEST, optimistisk: ”Hvis vi bare kigger to år tilbage, så var tallene i Tranemosegård røde på alle afdelinger. Så der er helt sikkert sket noget derude” og tilføjer, at der også er afdelinger, der har nået målet.

Bitten Skotte, der er formand i afdelingsbestyrelsen i Silergården, fortæller, at de også er tilfredse med resultaterne: ”Jeg synes jo, at vores resultater ser fine ud. Før vi startede effektiv drift op, har vi jo hele tiden prøvet at gøre det billigere og bedre. Vi gør alt for at spare,” og fortsætter, ”i rigtig mange år i forvejen har vi forsøgt at lave effektiv drift. Det har vi gjort, før vi indførte det som et projekt. Inden da har vi allerede forsøgt at sige, hvor kan vi skære henne og hvor kan vi gøre noget, der er mere effektivt ift. affald og ift. at slå græs."

Energioptimering på tværs af afdelingerne
”Vi arbejder mod et fælles mål, men der arbejdes med forskellige tiltag i hver afdeling,” siger Simon Bødker, men han fremhæver især arbejdet inden for almindelig vedligeholdelse og energioptimering som indsatser, der har gjort en markant forskel. I hele selskabet har udskiftning af lyskilder og billigere energi været med til at effektivisere.

Erfaringerne skal med videre 
”Selvom vi ikke er nået helt i mål i alle afdelinger, er der stadig mange erfaringer, vi kan tage med videre,” siger Simon Bødker.

”Noget af det som var helt umuligt i den ene afdeling før i tiden, som vi har gjort ved nogle af de andre, og som vi så kan se har givet pote, kan vi måske begynde at gøre nu. Vi skal dele erfaringerne på tværs af hele BO-VEST”.

En af de erfaringer er bl.a., at det er vigtigt, at der er tæt dialog mellem driften og bestyrelserne omkring, hvad vi kan gøre. Bitten Skotte fremhæver også samarbejdet mellem drift og bestyrelse: ”Peter, som er driftsleder i vores afdeling, er god til at sige, hvor er det lige, jeg kan spare nogle penge henne, og hvor det er, vi kan gøre det mere effektivt."

Der er nu kommet en ny effektiviseringsaftale med boligministeriet. Måltallet er det samme som sidst, og i afdelingerne er de også indstillede på, at arbejdet fortsætter: ”Vi var allerede meget effektive på mange områder. Og det fortsætter vi selvfølgelig med,” siger Bitten Skotte.

”Det kan lykkes, og det kan gøres relativt hurtigt med de rigtige tiltag,” afslutter Simon Bødker.