Glæden er stor i AB. Flere års ihærdigt arbejde med at forbedre driften af boligafdelingerne har båret frugt. I perioden 2014-2020 er der i gennemsnit sparet næsten 1.000 kr. per bolig om året på driften. I alt er der effektiviseret for 2,66 mio. kr. i alt i AB.

”Det lever op til det mål, der i 2016 blev sat for AB, da en række partier i folketinget lavede en aftale om effektiviseringer i den almene sektor over hele landet. Det er vi selvfølgelig meget tilfredse med,” fortæller Kirsten Mogensen, der er bestyrelsesformand i AB. Sammen med Lone Autrup og Frank Aagaard udgør hun forretningsudvalget i AB. Her fortæller de sammen om AB’s succes med effektiviseringer.

”Vi når sammen i mål som organisation, men på forskellig vis fra afdeling til afdeling. Nogle steder er el-forbruget sat meget ned, andre har fået bedre affaldsløsninger, andre igen har taget smarte løsninger i brug, der gør arbejdet i afdelingen hurtigere eller nemmere.” fortæller Kirsten Mogensen og fortsætter, ”også lavere forsikringspræmier, bedre drift på ejendomskontorerne og en opkvalificering af medarbejderne, så behovet for eksterne og dyrere håndværkere er blevet mindre, har hjulpet de 14 boligafdelinger i AB”. 

Man skal have noget at stå i mod med
Enkelte afdelinger, der har været gennem store renoveringer, er dog ikke nået i mål, men på tværs af organisationen er det altså lykkedes. Det skyldes ikke kun de forskellige løsninger fra afdeling til afdeling, men også et øget fokus fra AB’s bestyrelse på henlæggelser, hvor en afdeling lægger penge til side til pludselige udgifter. ”Det er et fokus, der vil blive arbejdet mere med i de kommende år”, siger Lone Autrup.

”Vi skal holde fast i henlæggelserne. Både fordi det nu står i loven, at vi skal, men også fordi der skal være råd til løbende forbedringer i afdelingerne. Man skal have noget at stå i mod med, også selvom det kan betyde, at man på sin vis sparer op til en tid, hvor man måske ikke selv bor i AB,” siger Kirsten Mogensen.

”Der skal være orden i tingene, og derfor fokuserer vi på henlæggelser og en økonomisk ansvarlighed i de kommende år,” kommer det samstemmende fra Frank Aagaard.

Ny aftale om flere effektiviseringer

Også i BO-VEST, der administrerer AB, er der stor tilfredshed. Jeannette Pagh Schüler, der er teknisk direktør i BO-VEST og forretningsfører for AB, fremhæver forarbejdet op til effektiviseringerne og opbakning fra både afdelingsbestyrelser og ejendomskontorer.”Vi har holdt møder med alle ansatte, inden arbejdet gik i gang for at sikre os opbakning og gode ideer. Der blev også nedsat et effektiviseringsudvalg med både beboerdemokrater og ansatte, der hele vejen har sørget for at fokusere på opgaven og at vi sammen skulle nå i mål”, siger Jeannette Pagh Schüler og retter allerede nu blikket mod nye mål. ”Vi skal blandt andet arbejde med fælles indkøb, så vi kan blive mere effektive, men her og nu er vi selvfølgelig rigtig glade for at se AB’s succes”, slutter Jeannette Pagh Schüler af.

Der er i januar i år indgået en ny aftale om effektiviseringer i den almene sektor. Aftalen betyder, at den almene sektor samlet set skal effektivisere for 1,8 mia. kr. frem mod 2026.