Der er i den seneste uges tid indgået både en ny boligaftale og en finanslov for 2022. Boligaftalen lægger op til, at der opføres 22.000 nye almene boliger over en årrække, mens finansloven udskyder renoveringer af almene boligafdelinger for to milliarder kroner. Det sker, fordi aktiviteten er høj i samfundet, hvilket skaber en risiko for overophedning.

”Der er positive træk i finanslov og boligaftale, men der er desværre også ting, vi ærgrer os over”. Det siger Ulrik Brock Hoffmeyer, administrerende direktør i BO-VEST.
”Det er positivt, at vi i BO-VEST ikke bliver vi nødt til at udskyde allerede projekterede renoveringer. Det havde været svært at skulle skuffe beboere, der længe har set frem til helt nødvendige renoveringer. Så vi er meget tilfredse med at kunne fortsætte de renoveringer”.

Havde gerne set en anden fordeling

Til gengæld er Ulrik Brock Hoffmeyer ærgerlig over, at de almene renoveringer skal holde for. Det fylder så uendelig lidt i det samlede "byggetryk" og betyder tilsvarende ekstremt meget for de almene beboere, der kommer til at vente på deres renoveringer.

”Det nytter simpelthen ikke noget, at det kun rammer almene byggeprojekter. Der er et stort renoverings- og moderniseringsbehov i den almene boligmasse, og jeg havde gerne set en anden fordeling, hvor fx statslige byggeprojekter også havde været tænkt ind i udskydelsen,” siger Ulrik Brock Hoffmeyer.

Behov for større ramme at kunne bygge for

Også sidste uges boligaftale ærgrer den administrerende direktør i BO-VEST. Han havde gerne set, at det rammebeløb for nybyggerier, almene boligselskaber må bygge for, var hævet, da det ikke er muligt at bygge inden for den nuværende ramme.

”Det er vigtigt og helt afgørende, at rammebeløbet for nybyggerier hæves, så vi kan bygge nye familieboliger, der er til at betale og nye ungdomsboliger, så de unge har et godt og billigt sted at bo, mens de er under uddannelse. Der er også et behov for nye plejeboliger, der opføres i samarbejde med kommunerne. Det kan bare ikke lade sig gøre inden for den nuværende ramme på grund af de prisstigninger på materialer, vi har set den seneste tid,” siger Ulrik Brock Hoffmeyer, der savner mere handling bag ordene fra regeringen, når den ønsker at skabe blandende boligformer for almindelige mennesker.