2021 har været et begivenhedsrigt år. Nedlukning og Corona har sat nogle begrænsninger, mens renoveringer og helhedsplaner er kørt videre på fuldt tryk. Her i slutningen af året er to afgørende boligpolitiske aftaler blevet lanceret med boligaftalen og finansloven.

Endnu et år med Corona

Corona har igen i år præget årets gang. Året startede nedlukket, og det fortsatte helt hen i foråret, hvor landet gradvist blev åbnet igen. Det betød, at ligesom året før, måtte mange aktiviteter og møder i beboerdemokratiet, der plejer at blive afholdt i foråret, endnu engang udskydes.
Heldigvis havde vi et efterår uden så mange restriktioner, og hvor der var fuld gang i mødeaktiviteten. Her kunne vi beboerdemokrater igen mødes fysisk, hvilket var en stor lettelse og de udskudte repræsentantskabsmøder og generalforsamling blev afholdt.

Vi udskyder ikke renoveringer i BO-VEST

Der blev i starten af december 2021 indgået både en ny boligaftale og en finanslov for 2022.
Formålet med boligaftalen er at sikre, at der opføres 22.000 nye almene boliger over en årrække. Det er en rigtig fin målsætning, men den økonomiske ramme, de almene boligselskaber må bygge for, tager ikke højde for de voldsomme prisstigninger på materialer, vi har oplevet på det seneste. Det gør det næsten umuligt at bygge nyt. Det er jeg meget ærgerlig over, for behovet for nye almene boliger er stort.

I finansloven lægges der op til, at der udskydes renoveringer af almene boligafdelinger for to milliarder kroner. Det begrundes med, at den høje aktivitet i samfundet skaber en risiko for overophedning.
De renoveringer, hvor skema A og/eller skema B er godkendt, bliver gennemført som planlagt. Vi udskyder ikke projekterede renoveringer.

Et år med mange store renoveringer

2021 har i BO-VEST har været et travlt år med mange store renoveringer og helhedsplaner, foruden et væld af mindre byggerier, forskønnelser og renoveringer. Den store aktivitet på renoveringsfronten fortsætter de næste mange år frem, så vi kan sikre gode, tidssvarende og sunde boliger.

Glædelig jul

Jeg ønsker en rigtig glædelig jul til alle beboerdemokrater. Tak for samarbejdet i 2021 – og kom godt ind i 2022!

Med venlig hilsen
Vinie Hansen