Den samlede ejerkreds bag BO-VEST vedtog torsdag fremover at kunne tilbyde eksisterende og nye boligorganisationer mere skræddersyede løsninger for administration.

Det skete på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor repræsentanter fra Albertslund Boligselskab, Bo-Vita, Tranemosegård og Vridsløselille Andelsboligforening skulle tage stilling til ny administrationspolitik samt vedtægtsændringer.


Baggrunden for mødet

Den nye administrationspolitik har været sat til afstemning hos repræsentantskabet på baggrund af et års arbejde med at finde en ny løsning for administration af Bo-Vita. Bo-Vita sluttede sig til BO-VEST fællesskabet i 2018.

Frem mod bestyrelsesmødet i BO-VEST i november 2020 havde der været et ønske fra Bo-Vita om at få en mere selvstændig profil, og kunne indgå i BO-VEST på en ny måde.
Derfor blev der på det møde taget en principbeslutning om at arbejde hen imod en ny administrationsaftale med Bo-Vita, hvor Bo-Vita stadig er en del af ejerkredsen, men modtager ydelser tilpasset deres behov.

Denne aftale er blevet til via forhandlinger gennem året, hvor repræsentanter fra alle fire boligorganisationer har været tæt inde over processen.


Den præsenterede administrationspolitik

Forhandlingerne med Bo-Vita om fortsat administration blev en løftestang til en bredere aftale.

Administrationspolitikken, der nu er vedtaget, er blevet en mulighed for at kunne skabe fleksible og skræddersyede løsninger til boligorganisationer, der ønsker samarbejde.

”Det er vigtigt for BO-VESTs mulighed for at tiltrække nye boligorganisationer og skabe endnu mere værdi for beboerne,” siger formand Vinie Hansen.


Ændringer af administrationspolitikken

Resultatet af afstemningen blev et flertal for ændringerne af administrationspolitikken med 41 stemmer for, 22 imod.

”At der er 22 stemmer imod må betyde, at vi ikke har været gode nok til at kommunikere, hvad ændringerne kommer til at betyde. Men vi glæder os over at et flertal af repræsentantskabet stemte for, og vi ser frem til fortsat at arbejde med den vedtagne administrationspolitik, der vil være til gavn for os alle,” siger Vinie Hansen.

Det betyder at BO-VEST fremadrettet kan tilbyde eksisterende og nye boligorganisationer en mere skræddersyet pakke af ydelser fra administrationen, mod betaling af et konkret tilpasset administrationsbidrag, der matcher hvad de får.

Aftalen mellem Bo-Vita og BO-VEST, som snart ligger klar, forventes at træde i kraft fra første januar 2022. Ud over aftalen om basisadministration, arbejder parterne også på en ny projektaftale på byggesagsområdet.


Vedtægtsændringer

Den nye administrationspolitik kræver vedtægtsændringer, der handler om sammensætning af bestyrelse og repræsentantskab, hvor Bo-Vita, samt potentielt nye kunder fremover vil være repræsenteret med færre mandater end ejerkredsen.

De færre mandater skal afspejle det mindre administrationsbidrag, men samtidig give fortsat mulighed for indflydelse.

En ekstra vedtægtsændring, der var til afstemning, var at skrive ind i BO-VESTs grundlag at BO-VEST er nonprofit.
Det har BO-VEST, som lovgivningen for almene boliger foreskriver, altid været. Men at skrive det ind i vedtægterne med den formulering, giver en række administrative fordele, for eksempel i forhold til billigere licenser til Microsoft-produkter.

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.