Boligadministrationsselskabet BO-VEST og Bygherreforeningen indgår et nyt samarbejde om at få skabt lærepladser på boligselskabernes byggerier. Det er et område, der har høj prioritet hos både BO-VEST og Bygherreforeningen og samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre, at BO-VEST lever op til den politiske målsætning om 14 % lærlinge på deres byggerier. Dette skal ske ved, at de erfaringer og værktøjer, som Bygherreforeningens indsats Byg Med Unge Alliancen har opsamlet og udarbejdet, bliver taget i anvendelse og udviklet gennem tre indsatser:

 

  1. Bygherrens systematiske arbejde med lærlingeindsats: I samarbejde med bygherre udvikles indsatsen for flere lærlinge på de enkelte bygherrers byggerier
  2. Entreprenørens nye praksis: Sparring med entreprenører om åben og bred rekruttering og fastholdelse af lærlinge
  3. Mobilisering og rekruttering af lokale unge: Facilitering af indsatser, der mobiliserer de unge og synliggør muligheden for en karriere i byggebranchen.

Renoveringen af Galgebakken bliver første projekt

Det første og største af projekterne, hvor samarbejdet skal prøves af, er Galgebakken, hvor Enemærke & Petersen A/S har hovedentreprisen på renoveringen, som har en samlet entreprisesum på 1,1 mia. kroner.

Men flere følger forhåbentlig i de kommende år, hvor mange store byggesager i BO-VEST er i udførelse.

”At arbejde med lærepladser på byggerierne har ikke kun høj prioritet hos BO-VEST, men især også vores beboerdemokrati. Arbejdet med bæredygtighed er en væsentlig del af vores DNA, og verdensmål er som en del af det en høj prioritet i disse år. Her er uddannelse af de unge en vigtig del af arbejdet. Vi er derfor glade for at indgå i dette nye samarbejde med Bygherreforeningen om at løfte og strukturere vores arbejde med lærepladser,” siger administrerende direktør i BO-VEST, Ulrik Brock Hoffmeyer.

Han understreger, hvor vigtigt samarbejde med mange aktører er for at kunne tage det ansvar.

”Med det nye samarbejde, skal vi blive bedre til også at få fat i vores lokale unge, og det tror vi på, at Bygherreforeningen kan hjælpe os med gennem en mere systematisk tilgang. Vores medarbejdere i den boligsociale helhedsplan i Albertslund er klar til at tage endnu mere fat på opgaven, og vi ser frem til at komme i gang med i tæt samarbejde med entreprenørerne om opgaven”, udtaler direktør i BO-VEST Ulrik Brock Hoffmeyer.

Vicedirektør i Bygherreforeningen Hanne Ullum er også glad for den nye samarbejdsaftale.

”Det er nyt for mange bygherrer at skulle yde en systematisk indsats for at få flere lærlinge på deres byggerier. Byg Med Unge Alliancen har gennem en årrække arbejdet med at få skabt flere lærepladser gennem samarbejde med forskellige bygherrer - senest et toårigt projekt med Region Hovedstaden og Region Sjælland. Derfor glæder det os, at der er kommet fondsmidler til at videreføre Byg med Unge Alliancens indsats med at skabe flere lærepladser. Dette nye samarbejde er et godt skridt på vejen, og vi ser frem til at udvikle konceptet og værktøjerne sammen med BO-VEST”.

Boligsocial indsats skal matche lokale unge til byggerierne

En væsentlig aktør i samarbejdet er den boligsociale indsats Albertslund Boligsociale Center (ABC), som spiller en aktiv rolle i mobiliseringen og rekrutteringen af lokale unge til byggeriet. Projektleder i Bygherreforeningens indsats Byg Med Unge Alliancen Karin Parbst, som selv bor i Albertslund, ser frem til samarbejdet med ABC og BO-VEST:

”Det handler i høj grad om at tænke rekrutteringen åbent og bredt og om fastholdelse af de unge gennem uddannelsen. ABC har kontakten til de unge og kan matche dem med entreprenørerne. Desuden ser jeg frem til, at vi skal samarbejde om nye metoder, der kan bidrage til at fastholde og motivere unge til at gennemføre uddannelsen. Der er et meget stort frafald på erhvervsuddannelserne, og derfor er denne dimension vigtig for at sikre, at vi også har faglærte nok i fremtiden”, udtaler Karin Parbst.

For yderligere information kontaktes

Andreas Holst-Olesen, kommunikationskonsulent, Bygherreforeningen

+45 4075 8373, aho@bygherreforeningen.dk

Johanne Rytter Hestbech, kommunikationskonsulent, BO-VEST

+45 3198 0851, jrh@bo-vest.dk