I et samarbejde mellem det boligsociale sekretariat Brøndby Strand Projektet, Brøndby Kommune og boligselskaberne har man oprettet indsatsen, Ejendomsfunktionær+.

Efter en længere corona-pause har der netop været afholdt endnu et kursus for ejendomsfunktionærer og medarbejdere på ejendomskontoret i boligafdelingen T13.

Større tryghed
Formålet med kurset er at ruste de medarbejdere, der har en daglig direkte kontakt med beboere, til at kunne håndtere og imødegå særligt udsatte beboere. Det kan for eksempel dreje sig om ensomme, psykiske sårbare og unge med en såkaldt ”gadeorienteret” og utryghedsskabende adfærd. På den måde kan den enkelte medarbejder bliver mere tryg i den enkelte situation og generelt hjælpe til at skabe større tryghed i området. Initiativet skal også være med til at øge kendskabet til de relevante samarbejdspartnere og myndigheder, som man kan kontakte og henvise beboeren til for at få den rette hjælp. På den måde er medarbejderne med til at styrke det sociale sikkerhedsnet for udsatte beboere.

Undgå aftaler som ikke kan holdes
Gitte Møller Jensted, som er behandlingsansvarlig i Social- og Sundhedsforvaltningen i Brøndby Kommune og underviser på Ejendomsfunktionær+, fortæller at kurset i høj grad handler om at klæde deltagerne på med konkret viden om eksempelvis psykisk sygdom. Både lidt om de enkelte diagnoser men særligt om, den adfærd som psykisk sygdom eller misbrug kan medføre.

”I det hele taget handler kurset meget om, hvordan man kan agere hensigtsmæssigt over for disse udsatte beboere. Generelt skal man for eksempel undlade at gå i dialog med og lave aftaler med en, der eksempelvis er påvirket af alkohol eller stoffer.”

Inddrag beboeren
For at kunne møde den udsatte beboer, hvor han eller hun er, præsenteres medarbejderne for MI-metoden, som står for ”Motiverende Interview”. En tilgang, som Gitte Jensted særligt vil anbefale, når man står over for en udsat beboer, som er meget udadreagerende og følelsesladet.

”Metoden handler om, at man i samtalen med beboeren inddrager ham eller hende i at finde en løsning på det pågældende problem. Og så er det vigtigt, at man ikke starter med at komme med en masse gode råd, men i stedet er ydmyg og nysgerrig. Hvis det for eksempel handler om, at en beboer skal få ryddet op foran sin dør, kan der være stor forskel på, hvad man selv forstår som ”ryddet op”, og hvad en udsat beboers forestilling er. Og skal man lave en aftale med beboeren er det vigtigt, at man går med den løsning, som beboeren kommer med, selvom det betyder, at der kun bliver ryddet ”halvt op”.”

Gitte Jensted nævner samtidig, at der selvfølgelig også er episoder, hvor beboere skal gøre det eller andet, fordi husordenen jo skal overholdes.

”Men generelt vi jeg sige, at MI-metoden egner sig særlig godt over for de beboere, som møder medarbejderen med vrede og frustration.”

God gejst og energi
Med udbredelsen af Ejendomsfunktionær+ er det Gitte Jensteds forhåbning, at man som medarbejder oftere vil opleve, at tingene glider nemmere, når de står over for en udsat beboer eller i en konflikt, som kræver en ekstra indsats.

”Og så håber jeg, at medarbejdere vil bevare den gode gejst og energi, som jeg har oplevet hos dem. At de vil bruge og støtte hinanden med sparring omkring eksempelvis, hvem der skal kontaktes, eller hvordan de anvender MI-metoden i de enkelte situationer, så de føler sig mindre alene.”

Satte tanker i gang
Med på det seneste kursus i T13 var ejendomsfunktionær Kasper Friberg. For Kasper, der har sin daglige gang i tæt kontakt med beboerne i området, var det rart at få inspiration og nye redskaber til håndteringen af udsatte beboere.
”Det var oplysende og satte tanker i gang. Ofte er det jo os, der opdager noget, der bekymrer i dagligdagen. Og så tager vi jo fat i ejendomskontoret og det boligsociale team, som tager over der fra og kontakter de pågældende beboere og involverer de relevante myndigheder.”

På med omsorgskasketten
For Kasper er der mange scenarier, hvor han kan anvende de redskaber, som han er blevet præsenteret for på kurset. Han fremhæver særligt de heldigvis få situationer, hvor en udsat beboer er udadreagerende overfor andre beboere, ham selv eller en kollega. Det kan også være i tilfælde, hvor der er en beboer, som de ikke har set eller hørt fra i længere tid, eller hvor en beboer er i sorg over tabet af en ægtefælle, som har et stort behov for kontakt og for at snakke.

”Så må man være lidt ydmyg og tage omsorgskasketten på. I det hele taget var kurset en reminder om at stoppe op og være nysgerrig og være omsorgsfuld. Og med MI-metoden kan vi bedre spørge ind til personen og forstå deres problematik. Man kan jo tit fornemme, hvis nogen ikke er glade. Her kan man så bruge værktøjerne og komme tættere på personen og forstå, hvad det er der gør dem kede af det eller frustrerede. Ofte er det jo noget, som de har i bagagen - et traume, en skilsmisse eller noget andet.
For Kasper handler det om at være lydhør og forsøge at få fokus over på det positive. Og det kan være de helt små ting. Han håber, at han kan være med til at hjælpe beboere ved at inspirere dem og undgå at være dominerende og sætte hårdt mod hårdt.

”Vi skal ikke nødvendigvis opfinde den dybe tallerken og fixe alting for beboeren men bare lytte.”

Opbakning fra beboerdemokratiet

Formand for afdelingsbestyrelsen i T13, Bitten Skotte, glæder sig over at medarbejderne i hendes afdeling har taget imod tilbuddet om at komme på Ejendomsfunktionær+.
”Jeg er glad for, at vi har fået sat skub i Ejendomsfunktionær+. Jeg mener det er vigtigt, at vores medarbejdere i afdelingen er så godt klædt på som muligt til at møde de beboere, som har udfordringer af den ene eller anden karakter. Både for beboerens egen skyld, for medarbejderen og området som helhed. Jeg håber, at det er et kursus, som vil blive et tilbagevendende tilbud til medarbejderne, så så mange som muligt får de rette redskaber til at kunne håndtere eksempelvis psykisk sårbare. På sigt vil det forhåbentlig også være med til at minimere konflikter og utryghed i vores boligafdeling.”

Hen over de næste 3 år, hvor den boligsociale helhedsplan kører, vil driften i de resterende boligafdelinger blive tilbudt at komme på Ejendomsfunktionær+.

Har du en bekymring?
Har du en aktuel bekymring for en beboer, rådes du til at tage fat i dit ejendomskontor eller det boligsociale sekretariats tryghedskoordinator Maher Khatib på tlf. 6035 4675 eller mail: mkh@bo-vest.dk.