Det bliver nu muligt at søge en statslig pulje til at få dækket en del af udgifterne til etablering af ladestandere til elbiler.

Den grønne transportpulje

Regeringen og et flertal af partierne i Folketinget har besluttet af afsætte 50 millioner kr. til medfinansiering af ladestandere i fælles parkeringsanlæg i boligforeninger. Den Grønne Transportpulje kan søges af almene boligafdelinger, andelsboligforeninger og ejerforeninger. Tilskuddet kan udgøre op til 25 pct. af projektets totalomkostning.

Puljen bliver åbnet for ansøgninger i løbet af efteråret 2021. Her bliver de præcise kriterier for at søge midler fra puljen også offentliggjort. BO-Vest administrationen vil orientere bestyrelserne om, hvornår puljen åbnes op for ansøgninger.

Forberedelse til at søge puljen

For at være klar til at søge puljen, når den åbner, anbefaler vi, at I allerede nu indhenter tilbud på opsætning af ladestandere til el-køretøjer. I er meget velkomne til at kontakte BO-VEST administrationen, hvis I har brug for hjælp i forbindelse med tilbudsindhentning eller andet.


Tvivlsspørgsmål om skatteregler

Der er opstået et tvivlsspørgsmål om skattereglerne i forbindelse med, om det er operatørerne eller boligafdelingerne, der får skattegodtgørelsen på elafgiften ved ladning af elbiler, når ladestanderne er solgt til eksterne (f.eks. boligafdelinger), og driftes af operatøren.

BL og AlmenNet har derfor nedsat en arbejdsgruppe, der skal afklare alle den slags tvivlsspørgsmål på området. Vi anbefaler, at afdelingerne afventer BL og Almennets afklarende rapport, før anlægsarbejdet påbegyndes. Rapporten forventes at blive offentliggjort i starten af 2022. Det betyder dog ikke, at I skal vente med at indhente tilbud og søge midler til etablering, men blot, at selve anlægsarbejdet først bør gå i gang, når der er klarhed om reglerne på området. 

Hvis I har spørgsmål til dette, eller brug for hjælp til f.eks. indhentning af tilbud, er I meget velkomne til at kontakte Energi- og Miljøkonsulent i BO-VEST, Kristoffer Strandhauge på kms@bo-vest.dk.

Læs mere om ladestandere i Boligen: Derfor er 'vent' det bedste råd, når det handler om el-ladestandere.