Realdania støtter, at gårdhusene i 4 Syd og 4 Nord nu også kan arbejde med de tunge facader. Derfor skal BO-VEST og en kommende rådgiver nu udvikle planer for, hvordan en renovering af tunge facader kan udføres på en klimamæssig og social bæredygtig måde - noget der ellers var sparet væk i det oprindelige projekt.

”Vi arbejder i forvejen med at gennemrenovere de i alt 500 gårdhuse i 4 Syd og 4 Nord. Oprindeligt var klimarenovering af de lette facader også en del af projektet, men det blev taget ud, og meget har desuden ændret sig siden 2012, hvor det oprindelige projekt blev lavet. Så at vi kan afslutte den omfattende renoveringsplan Masterplan Syd med også at udvikle, hvordan de tunge facader vil kunne udskiftes på en klimamæssig og social bæredygtig måde, til gavn for både os selv, men også lignende byggesager landet over, det er jo helt sikkert prikken over i’et,” siger seniorprojektleder Peter Føhrby Nybom.

Helt fantastisk

Hos de to forkvinder i afdelingsbestyrelserne i 4 Syd og 4 Nord, er der i dag glæde og stolthed.

”Det er helt fantastisk. Jeg har ikke kunnet få armene ned, efter jeg hørte det. Det er noget, der har kæmpe prioritet hos beboerne – både for dem, der bor her, og for at tiltrække nye beboere,” siger beboer og formand for afdelingen 4 Nord, Lise Kaadach.

”Det er meget spændende. Mange beboere spørger jo: ’Det bliver så flot indvendigt, men hvad gør vi dog ved det udvendige?’ Hvis vi får udviklet dette, vil vi også kunne vise folk, at her er godt at bo,” supplerer formanden i 4 Syd, Lena Kujahn.

Tunge facader var ellers taget ud

Der har tidligere været planer om at have en klimamæssig og social bæredygtig renovering af de tunge facader med i renoveringssagen, men gennem årene er de elementer sparet væk på grund af økonomien i de meget omkostningstunge sager.

Der er ellers noget at rykke på: Den igangværende helhedsplan bringer allerede bygningerne op fra et energimærke F til et C. Renoveringen af de ydre facader vil kunne bringe bebyggelsen op på et energimærke A-2010, hvor alle bygningsdele overholder minimumskrav til varmetab. Dette vil samlet medføre en halvering af energiforbruget i afdelingerne med en besparelse på i alt ca. 2.200 MWh årligt.

”Vi er glade for at få muligheden for at udvikle en måde at arbejde på, der ikke kun kan bruges af os, men også overføres til lignende byggesager. For temaet går jo igen: I en helhedsplan til over en milliard kroner vil man være nødt til at tænke praktisk og fjerne nogle af de omkostningstunge ideer. Nu kan vi videreudvikle ideer til facaderne, har kæmpe betydning for beboerne og for klimaet,” siger administrerende direktør Ulrik Brock Hoffmeyer.

Intenst fokus på bæredygtighed

Støtten spiller ind i et stort fokus, BO-VEST allerede har på bæredygtighed, særligt når det kommer til byggesager:

”Bæredygtighed er generelt noget, vi i BO-VEST arbejder intenst med. Så at vi gennem Realdania nu får mulighed for at videreudvikle bud på facaderenovering i gårdhusene, der både har et stort klimamæssigt- og socialt bæredygtigt fokus, det er jo helt fantastisk. Jeg er meget stolt, særligt af vores beboere, der i den grad også har kæmpet for ønsket om dette,” siger byggeudviklingschef i BO-VEST, Lærke Jul Gagner.

Hvad skal der ske nu?

Støtten fra Realdania skal gå til at udvikle og beregne nye bud på facader med hjælp fra en rådgiver. Senere håber byggesagen på at kunne søge støtte til at renovere prøveboliger med de bud, der udvikles. I sidste ende er ambitionen selvfølgelig, at den eller de udviklede løsninger vil kunne bruges i renoveringen af gårdhusene i 4 Syd og 4 Nord.