Orlov og nye udfordringer har her og nu givet plads til at rutinerede kræfter med mange års boligsocial erfaring på bagen har taget over som ledere i de boligsociale indsatser, Greve Nord Projektet og Albertslund Boligsociale Center (ABC).

For hverken Sarah Z. Ehrenreich i Greve Nord eller Mai Green Petersen i ABC er det dog helt nyt at ’sidde for bordenden’. Sarah har i sine mere end seks år i Greve Nord Projektet haft et stigende antal ledelsesopgaver, mens Mai i ABC tidligere har haft chef-rollen i netop ABC.

”Jeg kender projektet, beboerne, samarbejdspartnerne og personale,” siger Sarah. ”Jeg har løbende fået flere ledelsesopgaver som evaluering, dataindsamling, bestyrelsesbetjening og været højre hånd ift. det strategiske samarbejde med kommunen, boligselskaber osv.”

Et stærkt team
Mai har som allerede nævnt tidligere stået i spidsen for ABC. Det var i årene fra 2008 til 2015. ”Jeg har arbejdet med mange forskellige boligsociale projekter i Albertslund siden 2003, så jeg har både erfaringer, netværk og relationer, som kan hjælpe mig. Som leder af et boligsocialt sekretariat skal man kunne overskue og udvikle en kompleks projektorganisation og skabe ejerskab hos både beboere, afdelingsbestyrelser, boligorganisationer og kommune. Og så skal man skabe et rum, som projektmedarbejderne kan trives i hver især, og som gør det muligt for dem at få succes i et ret komplekst felt. Heldigvis har ABC nogle rigtigt dygtige og også flere meget erfarne projektmedarbejdere, så vi er et stærkt team”, kommer det fra den både tidligere og nu genudpegede leder af ABC, der ikke blev så overrasket over at blive tilbudt chef-stolen igen.

”Det kom ikke helt bag på mig. Jeg føler i forvejen et ansvar for ABC, og der er kun syv måneder tilbage af ABC’s bevilling, hvilket begrænser mulighederne en del. Men jeg er da glad for tilliden.”

Gør det mere attraktivt at bo her
Også Sarah er glad for opgaven med at dække for sin chef, der er på orlov. ”Det er da en stor cadeau, at folk har tillid til, at jeg kan. Det vil jeg naturligvis gerne leve op til og gøre mit bedste for, at alt går, som det skal, indtil Majken kommer igen. Man bliver da glad og stolt,” siger den midlertidige chef i Greve Nord Projektet, der til dagligt holder til i Askerød i Hundige.

”Jeg oplever, at de folk, der bor der, er meget glade for at bo i Greve Nord, men at de desværre stadig mødes af familie og venner, der ikke forstår, hvorfor de dog har lyst til at bo der. Det er synd, og det vidner om uvidenhed for, hvor fedt det faktisk er, og hvor meget godt der er at byde på,” siger Sarah og fortsætter, ”der sker rigtig meget med Greve Nord i de her år. Det er kommet stor, politisk opmærksomhed på at øge trygheden i området og lave tiltag, der gør det mere attraktivt for alle at bo her. Jeg tror, at det er sådanne fysiske synlige tiltag, der skal til, for at gøre omverdenen opmærksom på, hvor fedt et område, det er.”

Også Mai i ABC ser lyst på fremtiden for Albertslund og de boligområder ABC dækker. Hun peger især på renoveringer som et led i en positiv udvikling.

”Der har været en god udvikling i de fire boligområder, der er med i ABC, de sidste 10-15 år. Nord og Kanalen er blevet renoveret, hvilket selvfølgelig også har haft stor betydning. Tilfredshed og fællesskaber er generelt vokset, og der er en god udvikling på flere punkter. Jeg håber, den udvikling fortsætter, så alle beboergrupper føler sig hjemme og tager ansvar i deres bydel. Blokland og Hedemarken vil i de kommende år gennemgå en fysisk renovering. Jeg ved fra andre byggesager, at det bliver godt, når det er overstået, men også at det er en belastning, mens det står på. Her tror jeg, at stærke lokale fællesskaber og brugen af resten af byen kan hjælpe beboerne igennem på en god måde,” afslutter Mai.