Et strukturelt skifte mod grønnere renoveringer
Den tydeligt grønne boligaftale, der blev offentliggjort tirsdag eftermiddag, vækker glæde i BO-VEST. Ikke bare sættes der nu skub i en række renoveringer, klimavenlige tiltag skal også prioriteres.

Vinie Hansen, formand i Vridsløselille Andelsboligforening glæder sig over aftalen: ”Jeg glæder mig over den historisk store ramme på 30 mia., som vil sikre afvikling af den store kø på 18,4 mia. i løbet af 2020-21,” udtaler hun.

Klima og bæredygtighed er en vigtig del af Vridsløselille Andelsboligforenings værdigrundlag. Og Vinie Hansen peger da også på aftalens grønne fokus, som noget hun er særlig glad for: ”Desuden er det meget glædeligt at der i høj grad sættes fokus på en lang række grønne initiativer, som kan sikre mere bæredygtige renoveringer. Jeg håber, at det også kan komme nogle af de projekter til gavn, som vi står for at iværksætte i VA. Det drejer sig både om gårdhusene i Syd, Toften, Hyldespjældet og Galgebakken. Vi vil nu gå i gang med at nærstudere aftalen og se på hvilke muligheder, der måtte være,” fortæller hun.

Også i Albertslund Boligselskab er man glade for det grønne fokus: ”Jeg synes, det er rigtigt fint, at de har de grønne tiltag med. Det kan være klimaskærme, som vi har fået her i Nord. Det kan også være solceller på bygningerne. Det er jo den vej, vi skal,” siger formand Kirsten Mogensen.

Klimaminister Dan Jørgensen kalder ifølge en pressemeddelelse udsendt af Boligministeriet aftalen et strukturelt skifte i tilgangen til renovering af almennyttige boliger. ”Aftalen er ikke kun den største samlede boligaftale nogensinde. Det er også den grønneste og udgør et strukturelt skifte i tilgangen til renoveringer af almennyttige boliger.”

Det grønne fokus falder i god jord hos BO-VEST. ”For BO-VEST er det oplagt, at boligaftalen samtidig har en grøn og miljørigtig vinkel,” udtaler Byggeudviklingschef Lærke Juul Gagener.

Og faktisk har det indtil nu været svært, altid at leve op til den ambition, ved de støttede renoveringer. F.eks. kunne Landsbyggefondens støtteramme ikke rumme en udskiftning af de gamle facader ved renoveringen af gårdhavehusene i Albertslund Syd. 

Med den nye boligaftale håber man på Vestegnen, at det bliver lettere at få støtte til de grønne renoveringer i fremtiden, så man kan nå hele rundt når der skal renoveres. 

Lærepladser ved almene renovering
Et andet element i aftalen, som springer flere af formændene postitivt i øjnene er kravet om oprettelse af lærepladser på støttede renoveringer af almene boliger.

For formand i Albertslund Boligselskab Kirsten Mogensen er det et særlig godt tilag: ”Det jeg synes, er meget positivt, er at hver 7. ansat i forbindelse med renoveringssager skal være lærling. Det er ikke noget, vi som selskab skal ud og slås for, det er et krav. Lærepladser har fyldt meget i AB. Nu er vi så ved at være færdige, men jeg synes, det er rigtigt fint, at man stiller det krav. Især nu, hvor det er i medierne, at mange unge ikke kan få en læreplads på grund af situationen med corona.”

Det er en pointe, som også Lars Anker Jensen formand i Tranemosegård er enig i: ”Jeg synes, det er meget positivt alt i alt. Det er en aftale, der er god for vores beboere, at vi kan få gjort noget ved vores boliger. Men det er også en aftale, der er god for hele samfundet. Det er i forhold til nye arbejdspladser og lærepladser. Vi skal jo uddanne vores unge, det er jo vores pligt!”

I det hele taget er Lars Anker Jensen glad for aftalen, som han mener passer godt til BO-VESTs ønske om at bidrage til en bæredygtig udvikling: ”Aftalen falder meget godt i tråd med det arbejde vi i BO-VEST gør i forhold til FN’S verdensmål. Det er både i forhold til uddannelse af vores unge og i forhold til bæredygtige tiltag.”