Grunden til, at du har modtaget en påmindelse om manglende betaling, selvom du allerede har betalt kan være, fordi din betaling er blevet registreret forkert. Derfor har vi brug for dokumentation for, at du har betalt din regning. 

Læs mere på af86.dk