Nedlukningen af Danmark har som så mange andre steder været et nødvendigt løft til de digitale løsninger i BO-VEST. Ledelsessekretariatet afholder talrige videomøder via Microsoft Teams – både hele afdelingen på en gang og i mindre grupper. I Ledelsessekretariatet bruges desuden projektstyringsværktøjet Trello til planlægning og opdatering af opgaver på tværs i afdelingen, og så bruges Slack til hurtig kommunikation.

Boliggruppen har modtaget fjernundervisning i antenneforeningens nye administrationssystem, Panther, også via Microsoft Teams, og så har situationens alvor gjort det nødvendigt at drive udlejningen af boliger digitalt.

”Allerede i februar tog vi digitale løsninger meget mere i brug end tidligere, hvor vi primært brugte vores eksisterende systemer til opsigelser”, siger Kikki Kastrup Nielsen i Boliggruppen og er godt tilfreds med beslutningen om at gå tidligt i gang. ”Det betyder, at vi nu kan holde øje med vores sager hjemmefra. I stedet for at have sagerne liggende fysisk på vores borde har vi nu adgang til dem hjemmefra og kan følge deres vej gennem vores systemer. Så kan vi fx sikre os at svarfrister bliver overholdt. Det er godt nu, hvor vi arbejder hjemmefra”.

 

Ifølge Kikki er opsigelserne en del af automatiserede og digitaliserede arbejdsgange, mens kontrakter og opfølgning på tilbud mv. er på vej. ”Vi kommer inden længe til også at have opsigelser og genudlejning af bi-lejemål kørende digitalt og håber på også at kunne gøre det med ansøgere og derved få bugt med de sidste fysiske sager. Det bliver rigtig godt”, siger Kikki og indrømmer at det har været både hårdt og frustrerende undervejs i opstartsperioden, men at glæden ved de automatiserede arbejdsgange efterhånden opvejer det.