På den baggrund anbefaler Sundhedsstyrelsen nu, at personer, der siden 2. marts 2020 er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder, holder sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten. Og de skal under alle omstændigheder ikke besøge sygehuse, plejecentre m.v., hvor der er personer som er særligt sårbare og udsatte, hvis de bliver smittet med COVID-19.

Som også tidligere udmeldt kan situationen udvikle sig yderligere og vurderingen af, hvilke foranstaltninger der er relevante, vil således også kunne ændre sig over de kommende dage og uger.

Forebyg smittespredning

I BO-VEST overvejer vi løbende, hvordan vi som arbejdsplads håndterer dette. Vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer, som fortsat er at forhindre smittespredning. Som arbejdsplads anbefaler vi, at vi bevarer roen, men at vi selvfølgelig bruger vores sunde fornuft og følger de gode råd for at hindre smitte:
1. Vask hænder ofte
2. Brug håndsprit
3. Skal du nyse eller hoste, så gør det for eksempel i engangslommetørklæde, alternativt albuebøjningen.

 

Begrænse visse beboeres personlige fremmøde

Som en konsekvens af Sundhedsstyrelsens anbefalinger beder vi boliggruppen, ejendomskontorer og boligsociale sekretariater om at ophænge den vedlagte plakat. Den opfordrer beboere om ikke at møde op i administrationen, på ejendomskontorer, i boligsociale sekretariater eller andre steder, såfremt de er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder siden 2. marts.

Vi opfordrer samtidig afdelingsbestyrelser til at ophænge begge vedlagte plakater i fælleshuse, vaskerier, cafeer m.m.

Spørgsmål kan rettes til ledelsen i BO-VEST, alternativt organisationsbestyrelsens forretningsfører.

Du kan få svar på de fleste spørgsmål om coronavirus på Sundhedsstyrelsens hjemmeside ved at trykke her: https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar