”Jeg er nok meget visionsdrevet. Jeg vil virkelig gerne gøre en forskel,” siger BO-VESTs nye byggeudviklingschef, Lærke Jul Gagner. Hun er netop i februar startet i BO-VEST efter en karriere som Associate hos Gehl Architects.
Den nyoprettede stilling passer da også godt på en person med mange visioner. Lærke Jul Gagner skal som byggeudviklingschef arbejde med at få FN’s verdensmål og bæredygtighed til i højere grad at blive tænkt ind, når vi bygger og renoverer. Derudover skal hun arbejde med at sikre den arkitektoniske kvalitet. Lærke Jul Gagner siger at arkitektonisk kvalitet for hende handler om en holistisk tilgang til det byggede miljø.  

”Det handler om at sikre, at de byggerier vi laver, bliver gode steder at være for dem, der bor i området. Gode steder at være til hverdag. Det handler om miljøet både indendørs og udendørs. Gode boliger og gode fællesfaciliteter indendørs. Gode uderum der inviterer til fællesaktiviteter på tværs af alder og interesser. Og i nogle tilfælde også at forbinde boligområderne bedre til den omkringliggende by,” fortæller Lærke Jul Gagner om begrebet arkitektonisk kvalitet.

 Bæredygtighed er nemmere, når vi også drifter

FN’s verdensmål og bæredygtighed fylder meget i hendes stilling. Det giver god mening, når man som Lærke Jul Gagner har en ambition om at bruge sig selv og sit arbejde til at gøre en forskel og bringe tingene fremad i en positiv retning.
Men det giver også god mening, at hun tiltræder stillingen i BO-VESTs store Teknisk Afdeling, hvor der sidder medarbejdere med mange forskellige kompetencer, både bygge- og driftmæssigt, samt meget mere.
”Når vi taler bæredygtighed, er det er en kæmpe fordel i den almene sektor, at man beholder driften af boligerne, efter de er bygget. Så har man en langsigtet interesse i at bygge hensigtsmæssigt. Det kan i forhold til bæredygtighedsdagsordenen bonne positivt ud. Så BO-VESTs struktur med et tæt samarbejde mellem drift og byggeri giver rigtig god mening. Jeg ser frem til at styrke det samarbejde yderligere,” siger Lærke Jul Gagner og fortsætter med at tale om vigtigheden af et samarbejde på tværs af fag og kompetencer.

”Jeg synes, det er helt essentielt at arbejde tværfagligt. I alt, hvad man laver i byggesektoren, kræves tværfaglighed. Der er meget viden rundt om bordet, og den skal i spil. Ingen kan hele paletten, så alles bidrag er vigtigt.” siger hun.

 

Det handler om at kunne lytte, hvis man skal skabe de her ting, folk bliver glade for og trives i. Lydhørhed er en vigtig egenskab for mig"
Lærke Jul Gagner

Lytte og samarbejde

Lærke Jul Gagner har i sin karriere både arbejdet nationalt og internationalt. Hun ser frem til det helt nære beboersamarbejde, der følger med, når man får job i BO-VEST.

”Beboerdemokraterne er jo kernen. Det er demokrati én til én. Det bliver rigtigt spændende at arbejde tæt sammen med beboerdemokratiet,” siger hun og fortæller, at hun allerede om lidt skal på tur med en bestyrelse.

Med den internationale erfaring har Lærke Jul Gagner især styrket sin evne til at lytte.
”Mit arbejde indtil nu har givet stor lydhørhed, følsomhed, at kunne sætte sig ind i forskellige situationer og dynamikker. Det har givet antenner. Alt vi laver er dialog. Det handler om at kunne lytte, hvis man skal skabe de her ting, folk bliver glade for og trives i. Lydhørhed er en egenskab, jeg vægter ret højt,” siger hun og bemærker, at hun glæder sig til at tage den erfaring og de personlige egenskaber med til samarbejdet med beboerdemokratiet.

”Nu bliver det mere lokalt, det glæder jeg mig også rigtigt meget til. Det giver nogle andre relationer, andre perspektiver, nogle muligheder for at følge noget i meget længere tid. Det glæder jeg mig rigtigt meget til,” siger den helt nystartede byggeudviklingschef, der nu bruger den kommende tid på at suge så meget viden til sig, så hun kan få det overblik, stillingen kræver.
”Jeg løber hurtigt for at få det der overblik. Overblik er nødvendigt for at kunne sige, om man skal gå den ene eller den anden vej.”