Stort engagement og lyst til at bidrage
Engagementet var højt. Verdensmålene var på dagsordenen. Alle 40 deltagere i VA's konference, som blev afholdt 25. januar, var enige om, at deres boligafdelinger kan bidrage til, at vi når verdensmålene. 

Hvilke verdensmål?
Verdensmålene er de mål som FN har sat for, hvordan vi frem mød 2030 kan løse klodens største problemer. Målene skal gøre en ende på ekstrem fattigdom og sult på globalt plan, mindske ulighed, og ikke mindst bekæmpe klimaforandringer. Verdensmålenes formål er – kort sagt – at vi alle skal kunne leve et godt liv nu og samtidig give verden videre i ordentlig stand til vores børn.

Inputs udefra
Konferencen blev indledt af Christian Krog fra BL, der fortalte om hvordan BL arbejder med verdensmålene. Senere blev der dykket ned i verdensmål nummer 15 "Livet på land", da Alexandra Vindfeld Hansen og Kristine Kjørup Rasmussen fra SLA fortalte, hvordan man kan arbejde med biodiversitet i boligområderne. 

Konferencedeltagerne satte mål for VA
Med udgangspunkt i de to oplæg blev der afholdt en række workshops hvor deltagerne lagde grundstenene til VA's nye målsætningsprogram.
Konferencedeltagernes inputs bliver udgangspunktet for det videre udvalgsarbejde, som skal munde ud i en række målsætninger for VA's arbejde de kommende fire år.