Man behøver ikke en spåkugle for at se, at det her bliver årtiet for de store helhedsplaner i Brøndby.
BO-VEST og Tranemosegård arbejder blandt andet på at gøre klar til tre markante helhedsplaner i Brøndby Strand, Brøndbyvester og Brøndbyøster: T13/Silergården, som er en del af den omfattende helhedsplan for Brøndby Strand, og hvor et af afdelingens højhuse skal rives ned. Moserne, hvor der ikke kun renoveres, men også er et energidemonstrationsprojekt på trapperne.  Og Gillesager/Lindeager, hvor afdelingen renoveres, samtidig med at der arbejdes med dæmpning af støj fra både naboer og trafik.
Her renoveres altså ikke kun: Der tænkers også i nye løsninger. Og det overordnede faglige ansvar for de renoveringer har Per Bager. En mand, der igen og igen vender tilbage til ordet fornuft. Fornuftige løsninger, fornuftig brug af ressourcer.

Genbrug fundamentet

Kan man drømme stort, samtidig med at man holder på at bevare den sunde fornuft? Det kan man sagtens, ifølge Per Bager.
”Min fornuftige stemme og samtidige mine store drømme er, at ressourcerne bliver udnyttet bedst muligt og mest optimalt,” siger Per Bager og peger på en byggesag, hvor dette forhåbentlig kan lade sig gøre:

”Jeg drømmer om, at man kan genbruge fundamentet, der er tilbage, når man har revet højhuset i Tranumparken ned. Selve højhuset er der PCB i, men fundamentet er PCB-frit. Det er jo et kæmpe fundament, når det skal bære 16 etagers højhus. Min drøm er at man kan genbruge fundamentet i stedet for at det skal rives ned, og der skal laves nyt fundament. Sådan nogle ting kunne jeg rigtigt godt tænke mig at gennemføre.”

Kan vi gøre det smartere?
Per Bager kom til BO-VEST i 2018, efter tilsvarende stillinger i andre boligselskaber – og med blandt andet uddannelser som bygningsingeniør og tømrer i bagagen. Uddannelser, han i den grad kan bruge til at tænke de fornuftige løsninger ind.
”Jeg har stor byggeteknisk indsigt, som jeg kan bringe i spil. Så kan jeg også nemmere udfordre de tekniske rådgivere og sige, ’kan vi ikke lave det lidt smartere og lidt mere ressourceoptimalt?’,” siger han.

Vil være foran
Vi er just trådt ind i et nyt årti. Et årti, hvor de tre helhedsplaner i Brøndby, ligesom mange andre helhedsplaner i BO-VEST, kommer til at blive udført. Men også et årti, hvor den overordnede internationale såvel som nationale udvikling vil komme til at have betydning for arbejdet med byggerier. Det ved Per Bager, og han mener derfor, BO-VEST skal være forberedt på udviklingen.
”Når vi skal spare 70 procent på CO2 udledningen som det er vedtaget, så skal der virkelig ske noget i byggebranchen. Jeg tror der kommer nogle krav, og så kunne det være godt hvis vi var lidt foran,” siger Per Michael Bager, og peger på en af løsningerne.
”Det mest optimale ved genbrug af ressourcer er, hvis man kan tage dem direkte fra et sted og putte dem over et andet sted. Det er noget af det, jeg vil presse på for, at hele BO-VEST ser på. Hvordan alle vores nedrivningsressourcer, de ting der kommer i overskud, når man laver byggesager, bliver genbrugt. Helst kunne man køre dem direkte videre til ny sag eller have et mellemlager og bruger det på ny sag og på den måde spare en hel masse ressourcer,” siger Per Bager.