Det tager kun to uger at købe udstyr til et nyt vaskeri. Men Blokland brugte fire måneder, og det kunne i høj grad betale sig.

Afdelingen VA57 Blokland i Albertslund har benyttet tilbuddet om at få eksperthjælp til at købe nye vaskemaskiner og tørretumblere til afdelingens fællesvaskeri. Det har været en længere proces med mange møder. Afdelingsbestyrelsen og ejendomsleder Carsten Schou nedsatte et vaskeriudvalg, der efterfølgende kontaktede indkøbskonsulent i BO-VEST, Lee Schmidt Weinreich.

”Der har været tid til at gå hjem og være eftertænksom. Vi har både snakket efter møderne og holdt ekstra møder efterfølgende, om hvordan det er gået, hvilket har fungeret rigtigt fint,” fortæller Carsten Schou som er ejendomsleder i Blokland.

Beboerdemokratiets indflydelse

I vaskeriudvalget sidder blandet andet Gertrud Gelting, og hun har været godt tilfreds med processen.

”Vi har holdt møder hvor vi har vægtet, hvilke kvaliteter vaskemaskinerne skulle have. Vi gav Lee beføjelser til at foretage den endelige udvælgelse ud fra de mål, vi sammen havde sat os. Det var derfor, vi valgte at betale BO-VEST for ekspertise,” siger Gertrud Gelting, som er næstformand for afdelingsbestyrelsen i Blokland.

Vaskeriudvalget satte ord på, hvad de syntes, var vigtigt for dem og beboerne i Blokland, når der skulle købes nye maskiner. De prioriterede blandt andet pris og kvalitet. Indkøbskonsulenten samlede kravene og lavede en evalueringsmodel, som gjorde det muligt at finde de maskiner, der i højest grad levede op til udvalgets ønsker.

”Vi har været yderst tilfredse med Lee. Hun har taget os rigtigt godt med, og hun har været smaddergod til at gå sælger på klingen. Vi har værdsat hendes kompetence, og jeg vil bestemt anbefale hende til andre. Vi har været så glade for forløbet.” siger Gertrud.

Mest værdi for pengene 

Det var nødvendigt at gøre brug af indkøbsfunktionen i BO-VEST, da de gerne ville have, at de tre udvalgte leverandører havde samme vilkår. Indkøbsfunktionen er som indkøbskonsulent uvildig, og ser objektivt på indkøbet.

”Det er deres vaskeri, hvor jeg hjælper dem med at få mest værdi for pengene. Indkøb kan bidrage med viden, udvalget måske ikke selv har overvejet i forhold til produkterne og sikre overholdelse af udbudsreglerne” fortæller Lee.

Gode resultater

Ejendomsleder Carsten Schou fortæller, at de i indkøbet ikke kun kiggede på anskaffelsesprisen men også på, hvad det på sigt vil koste i drift og reparation. Der var brug for en person, der kunne samle disse ønsker.

Igennem udbuddet har Blokland fået nogle rigtig kvalitetsrige produkter til en rigtig god pris. Afdelingen prioriterede miljøvenlige tørretumblere, der vil spare på energien, og de nye vaskemaskiner er hurtigere end de gamle, hvilket gør, at det overordnede tidsforbrug i vaskeriet er det samme, selvom tørretiden er lidt længere.