Før Bo-Vita blev en del af BO-VEST, lagde organisationen sag an mod den tidligere administrator, Lejerbo Danmark, for mangelfuld rådgivning i forbindelse med en byggegrund på Oliebladsgade på Amager.

Byggegrund på Oliebladsgade

Bo-Vita (dengang Lejerbo København) havde for år tilbage købt en byggegrund på Oliebladsgade på Amager med henblik på at opføre almene plejeboliger. Efter at fra der Lejerbo Danmarks side var blevet brugt tid og Bo-Vitas penge på det forberedende arbejde på grunden, viste det sig, at der på grund af et ældre kommunalt vejudlæg slet ikke kunne bygges så meget på grunden som oprindeligt antaget.

Bo-Vita mente, at Lejerbo Danmark, der var rådgiver for organisationen i byggesager, burde have undersøgt dette, og at der dermed var tale om dårlig rådgivning fra Lejerbo Danmarks side.

Bo-Vita lagde derfor sag an mod administrationsorganisationen med et krav om en erstatning på 5 mio. kr., svarende til, hvad Bo-Vita havde brugt på det forberedende arbejde.

Dom og anke

Retssagen kørte i efteråret 2019, og den 2. januar 2020 faldt der dom: Her fik Bo-Vita medhold og tilkendt en erstatning på 4.960.000 kr. plus sagsomkostninger. Sagen om Oliebladsgade var også udgangspunktet for bruddet med Lejerbo Danmark.

Den 30. januar valgte Lejerbo Danmark at anke dommen, hvorfor den endelige afgørelse altså ikke er truffet endnu.