Der er udsigt til endnu mere BO-VEST-indflydelse i BL. Ulrik Brock Hoffmeyer er nu ’rigtigt’ medlem af BL’s bestyrelse. Han danner derfor makkerpar med Vinie Hansen, der allerede sidder som næstformand i BL.

Mens Vinie har været næstformand i BL’s bestyrelse i en årrække, er Ulrik ny i bestyrelsen. Kort før sommeren gik Niels Olsen, direktør i DAB, på pension og trådte ud af bestyrelsen. Den gik så til førstesuppleanten, Ulrik Brock Hoffmeyer.

 

Det mener direktøren

”Jeg kan bidrage med min mangeårige erfaring fra den kommunale verden og som direktør i BO-VEST,” siger Ulrik Brock Hoffmeyer og fortsætter, ”jeg supplerer Vinie med nogle andre vinkler, og jeg er ret sikker på, at vi vil være et godt makkerpar i BL’s bestyrelse, fordi jeg kommer med en direktør-vinkel, mens Vinie er en stærk stemme på vegne af beboerne og beboerdemokratiet. På den måde kan vi repræsentere BO-VEST ’hele vejen rundt’, og det tror jeg bliver en fordel for alle,” kommer det fra BO-VESTs administrerende direktør.

Også Vinie Hansen er glad for at Ulrik nu er en del af bestyrelsen i BL. 

 

Det mener BO-VESTs formand

”Vi vil sammen bidrage med vores viden og erfaring, men så sandelig også få noget med den anden vej. Vi arbejder især med de ting, der betyder noget for os, som eksempelvis vilkårene for de almene boliger og beboerdemokratiet,” kommer det fra Vinie Hansen. ”Vi får førstehåndsviden og er med fra starten, når BL er i dialog med politikere for eksempel om et nyt boligforlig. Så kan vi påvirke med vores holdning om, at de almene boliger ikke skal have en negativ social profil, men være noget for brede dele af befolkningen,” siger Vinie Hansen.

Ulrik Brock Hoffmeyer sidder indtil videre som bestyrelsesmedlem i BL frem til næste valgmøde, der forventes at blive afholdt i april 2020.