Ambitiøse fremtidsplaner

Det var de store linjer, der var på tapetet, til det årlige repræsentantskabsmøde i BO-VEST. BO-VESTs strategi frem mod 2022 fik fuld opbakning og applaus fra repræsentantskabet.  Strategien afstikker en klar retning for arbejdet de kommende år, og nogle klare mål inden for service, beboertilfredshed, nybyggeri og verdensmåls-arbejde.
PÅ mødet blev BO-VEST’s nye logo præsenteret. Sidste efterår nedsatte bestyrelsen et udvalg, der skulle komme med forslag til, hvordan BO-VESTs logo kunne moderniseres og bringes til at afspejle, at der nu er fire medlemmer af fællesskabet. Resultatet af arbejdet blev præsenteret for repræsentantskabet, som tog det nye logo til sig med det samme – også rent bogstaveligt, da der senere blev serveret kage med det nye logo påtrykt.

Udskiftning på taburetterne

Der var fire repræsentantskabsposter på valg. Der var genvalg til Astrid Hansen fra Vridsløselille Andelsboligforening og Lone Autrup fra Albertslund Boligselskab. Nye i repræsentantskabet var Sheku Almadu Jalloh fra Bo-Vita og Henriette Nielsen fra Tranemosegård, der overtog pladserne fra Hans Holm, som havde valgt ikke at genopstille og Ann Urbrand, der er trådt ud af Bo-Vitas bestyrelse.
Dorthe Larsen takkede af, efter 12 år som næstformand. Repræsentantskabet takkede hende for hendes mangeårige indsats med stående klapsalver. Kirsten Mogensen, formand i Albertslund Boligselskab, blev af et enigt repræsentantskab valgt til at følge efter hende på næstformandsposten.