Weekendkonferencen er en årlig tilbagevendende mulighed for kredsrepræsentanter i BL’s 1. kreds til at mødes og udveksle erfaringer om mangt og meget. Samtidig bliver de præsenteret for spændende oplæg, som kan give ny viden og løfte debatten med inspiration. I år blev konferencen holdt under overskriften ”Når vi blander os”.

119 kredsrepræsentanter, heraf 19 fra Bo-Vita havde tilmeldt sig konferencen, der begyndte lørdag morgen på Konventum, LO-skolens konferencecenter i Helsingør. Her blev de budt velkommen af kredskonsulent Annesophie Hansen. Efter velkomsten var der morgensang i auditoriet og så var scenen sat for det gode humør og engagementet hos konferencedeltagerne.

 

Spændende oplæg og livlig debat

Formiddagen var afsat til oplæg af Bent Madsen, administrerende direktør i BL, og Ninna Hedager Olsen, teknik- og miljøborgmester i København samt Ulrik Winge, miljødirektør på Frederiksberg.

Oplæggene handlede om den aktuelle boligpolitik i Danmark og med særligt fokus på København og Frederiksberg, hvor de almene boligorganisationer samarbejder med kommunen om at skabe blandede byområder med plads til alle og uden at der skabes ensidige beboersammensætninger i dele af byen.

Endvidere kom oplægsholderne ind på de mange ting, som er sket i det sidste års tid. En af de væsentligste ting er, at Folketinget med et bredt flertal har vedtaget den såkaldte parallelsamfundspakke, som vil få stor betydning for den almene sektor og særligt de udsatte boligområder, hvor der nogle steder skal rives ned og sælges fra for at opfylde lovkravene om at familieboliger ikke må overstige 40 pct.

Oplæggene blev efterfulgt af en åben og god debat mellem oplægsholderne og konferencedeltagerne i salen.

Efter frokost og indkvartering var der gruppearbejde i workshops over temaerne beboerdemokrati, udlejningsaftaler, udsatte boligområder og effektivisering. Gruppearbejdet varede frem til kl. 17, hvorefter det var tid til at rede håret inden der var middag og hyggeligt samvær i konferencecentrets restaurant.

Stærke og personlige historier fra fire unge

Søndagens program begyndte igen med morgensang i auditoriet. Herefter optrådte fire unge med deres egne historier om, hvordan de endte i ekstreme miljøer. Alle var de blevet udsat for omsorgssvigt i deres barndom, hvilket resulterede i selvhad, vold og aggression.

De unge fortalte fra scenen, at alle har brug for at få at vide at man er god nok. De fire optrædende unge i teatergruppen C:ntact har ændret kurs, så de i dag bl.a. via deres medvirken i C:ntacts dialogskabende teaterforestillinger hver især gør en forskel for andre udsatte unge i Danmark ved åbent at fortælle om deres egne kampe, nederlag og sejre.

Efter mange rosende ord og lang applaus fra konferencedeltagerne med tak til de unge for modigt at have delt deres personlige historier, blev scenen indtaget af kunstner og musiker Jeanett Albeck, som sang og spillede tre sange med tekster af Tove Ditlevsen. 

Så var det tid for workshopgrupperne til at præsentere deres arbejde for de øvrige deltagere. Essensen af hvad der fremkom af gode ideer inden for de forskellige emneområder kunne konferencedeltagerne tage med sig hjem og lade sig inspirere af, år de skal arbejde videre med tingene hjemme i den lokale boligafdeling.

Derefter sluttede konferencen med klapsalver til konferenceudvalget for et veltilrettelagt program og med et på gensyn til næste års konference.