Et kloster bliver til et seniorbofællesskab og en gammel navigationsskole til nye ungdomsboliger. Hos Bo-Vita er de efterhånden eksperter i at bygge nye almene boliger i gamle bygninger. Det er en helt særlig disciplin, der kræver, at man er god til at tænke indenfor eksisterende rammer.

”Det kan godt give benspænd, men til gengæld får vi en historie og atmosfære med i købet, som gør de nye boliger til noget helt specielt,” forklarer Jan Hyttel, formand i Bo-Vita. 

En helt særlig historie

Sankt Joseph kloster på Strandvejen er en bygning med en særlig historie. I 1905 byggede Sankt Joseph Ordenen klosteret, hvor søstrene skulle etablere sig for at hjælpe syge mennesker. I dag er der meget få søstre tilbage, og Sankt Joseph Ordene har derfor i samarbejde med Københavns Kommune set sig om efter andre måder at bruge bygningerne på. Løsningen blev et seniorbofællesskab og nye plejeboliger, som Bo-Vita opfører. De sidste søstre bliver den del af boligfællesskabet.

 

Et nyt fællesskab opstår

Byggeprojektet er en spændende blanding af nybyggeri  med ombygning af de eksisterende klosterbygninger. Den klare intention med projektet er, at stedets unikke karakter og historie bevares i den fremtidige anvendelse. Både klosterbygningen og kirken bliver derfor bevaret.

”Men at starte et seniorbofællesskab er meget mere end at bygge de fysiske rammer. Der er nedsat en styregruppe af kommende beboere, som skal sørge for at fordele de nye boliger blandt de mange interesserede på en måde, der både er retfærdig, og som skaber de bedste betingelser for, at det fremtidige fællesskab vil trives,” forklarer Jan Hyttel.

Fra navigationsskole til ungdomsboliger

På den gamle Navigationsskole på Lersø Park Alle er opgaven anderledes. Her er ingen styregruppe, som læser ansøgninger og holder samtaler med potentielle beboere.

Københavns Kommune kommer til at disponere over en del af de nye ungdomsboliger, mens resten lejes ud via Centralindstillingsudvalget, der fordeler de ledige ungdomsboliger i København. Selvom der fællestræk mellem de to projekter, handler Bo-Vitas opgave her mest af alt om at lave nogle gode boliger i fysisk forstand.

 

Bæredygtige boliger med plads til fællesskab

Arkitekterne bag projektet har lagt vægt på at bevare en stor del af den eksisterende bygnings facadetræk.

”Den eksisterende bygning blev oprindeligt opført som navigationsskole i 1953 og omdannes nu til ungdomsboliger. Samtidig bygger vi nye svalegangshuse i 2 og 3 etager og en cirkulær bygning i 10 etager. Det giver i alt 160 ungdomsboliger”, fortæller Jan begejstret.

Udover de mange billige, bæredygtige boliger, opføres også en række fælles faciliteter, der skal danne ramme om fællesskabet i afdelingen. Der bliver fælleslokaler, en fælles tagterrasse og et fællestorv. Der bliver altså også god mulighed for, at fællesskabet kan blomstre på Lersø Park Alle.

Læs mere om de to byggerier her