Er du plaget af støj? Du er ikke alene.  1.4 millioner danskere er plaget af trafikstøj i deres bolig. Og så har vi slet ikke talt dem med, der døjer med støj fra naboen.
Løsninger på de to problemer bliver nu undersøgt i Gillesager/Lindeager. Afdelingen, beliggende i Brøndbyøster, består blandt andet af højhuset Gillesager, der ligger lige ud til en trafikeret vej og til jernbanen, hvor togene suser forbi minimum hvert tiende minut.
Da afdelingen i forvejen har en renoveringssag på tegnebrættet, foreslog rådgiverne fra Rambøll at der blev tænkt trafikstøj ind som en del af renoveringen.
”Vi spurgte Tranemosegårds bestyrelse om det ikke var en god idé? De sagde ’jo, men vi har lige så store problemer med støj mellem lejlighederne,” fortæller Per Bager, seniorprojektleder i BO-VEST, om beslutningen, der gjorde, at der nu ikke kun er fundet løsninger på trafikstøj, men også findes løsninger på nabostøj.

Løsningerne er inde for rækkevidde
 Tranemosegård og BO-VEST afholdte en tirsdag i starten af december et seminar om støj, sammen med Gate 21, Rambøll og Realdania, for at dele ud af den viden, der bruges i arbejdet med Gillesager/Lindeager. De deltagende var både beboerdemokrater og eksperter, på tværs af boligselskaber og virksomheder.
”Vi vil gerne dele den viden, vi lige nu får, med jer,” siger Per Bager ved velkomsttalen.
Til seminaret bliver deltagerne introduceret for mange aspekter omkring støj, og det står for alle klart, at det er et vigtigt emne, som der findes løsninger på.
”Kan det nytte at arbejde med støj? Ja, det kan det, for der er løsninger inde for rækkevidde, der kan give væsentligt mindre støj i lejligheden,” slår Senior Ekspert fra Rambøll, Allan Jensen fast.

Snedige løsninger
Helhedsplanen i Gillesager/Lindeager har været mange år undervejs og er lige nu sat til at skulle starte i 2022. Her er både støjdæmpning fra trafik og nabostøj tænkt ind. I første omgang er der fundet løsninger på trafikstøjen, i form af løsninger med vinduer. Udfordringer med nabostøj undersøges stadig, men der tænkes lige nu i løsninger, der blandt andet omhandler rørgennemføringen, både ved adskillelsen af etager, og ved skellet mellem lejligheder.
”Vi regner med alt i alt at kunne nedsætte støjen i lejlighederne i Gillesager med op til 10 decibel. Det svarer til en halvering af den oplevede støj i lejligheden,” fortæller seniorprojektleder Per Bager.
Og samtidig med at beboerne i Gillesager vil få dæmpet støjen, så bliver det ikke hundedyre løsninger.
”VI kigger på at finde snedige løsninger, som ikke vælter budgettet,” siger Senior Ekspert i Rambøll, Allan Jensen.