Noget af det, der gør os allermest lykkelige, er ikke penge eller guld. Det er i stedet de sociale bånd, vi har til andre mennesker - det viser al lykkeforskning.

Leder af Greve Nord Projektet, Majken Rhod Larsen, der sammen med Suzanne Magelund stod for en workshop om fællesskab og godt naboskab til årets konference, fortæller;

”Naboskab kommer ikke af sig selv, det skal plejes. Til gengæld er det kun små ting, der skal til. Det drejer sig om at vise gensidig interesse ved fx at hilse og tale sammen med de naboer, man møder. Og så drejer det sig om at tænke på, hvordan vi inkluderer alle i det store fællesskab, som fx fællesfester og beboermøder”.

Konferencedeltagerne har samlet fem forslag til, hvordan du får flere med i fællesskabet – og hvad afdelingsbestyrelsen selv kan gøre.

 

 

1) Lav en velkomstkomité

Afdelingsbestyrelsen kan etablere en velkomstkomité, som har ansvaret for at byde nye beboere velkommen til boligafdelingen.

Bank på, giv en lille blomst og et velkomsthæfte med, hvad der er vigtigt at vide om afdelingen, hvem de kan kontakte, hvis de har brug for at vide mere. Så har den nye beboer samtidig fået sat et ansigt på en nabo. Det kan være nyttigt, hvis der skulle opstå flere spørgsmål. 

2) Hold åbne arrangementer

Hold arrangementer, hvor rammerne er klare og åbne, så alle har lyst til at deltage og være med. 

Gør meget ud af at fortælle, at alle er velkomne. Det kan også være en god idé at beskrive i detaljer, hvad der skal ske, og hvad der tilbydes af mad og drikke. For de fleste er det klart, hvad f.eks. et beboermøde eller bydelsfest går ud på, men for dem, der ikke har prøvet det i afdelingen før, kan usikkerheden holde dem fra at møde op.

3) Renoveringer angår alle

Skab kontakt om det, I har tilfælles. Det kan for eksempel være en stor renovering af afdelingen. Benyt eksempelvis en forestående afstemning om en helhedsplan til at tale med dine naboer om, hvad helhedsplanen vil betyde – også for dem. Fællesmøder i afdelingen kan også være med til at understøtte dialogen.

4) Hav åbne indbydende udvalg

Gør det muligt og tilgængeligt for alle at være med i de forskellige udvalg og arbejdsgrupper, der findes i afdelingen. Invitér naboen med og sørg for, at det ikke altid kun er den ”gamle garde”, der stiller op. Nye hoveder kan ofte komme med nuancerede og anderledes input.

5) Børn og hunde åbner op for snakken

Børn og hunde kan være en god engangsvinkel til at skabe kontakt mellem naboer. Det er meget banalt, men det virker! Så dem, der har børn og/eller hunde, gå ikke glip af muligheden for at få en snak, når der leges eller luftes. De fleste vil gerne ”smalltalke”, og pludselig kender man hurtigt sine naboer en del bedre.