”Der er tale om et demonstrationsprojekt, der udføres på de gule blokke i Solhusene, hvor man samtidig vil udskifte tagbelægningen”, siger projektleder Sofie Clemmensen fra BO-VEST.

Fordelene ved at teste et hybrid solcelleanlæg, og ikke ’bare’ etablere et almindelig solcelleanlæg uden batteri, er, at

  • gevinsten fra el-produktionen bliver ligeligt fordelt på alle boliger i Solhusene afhængigt af kvadratmeter
  • beboerne opnår en besparelse det private el-forbrug
  • afdelingen opnår en besparelse på det fælles el-forbrug

Solcelleanlægget er ikke det eneste nye i afdelingen. Der er også planer om et demonstrationsprojekt om forbedret ventilation af boligerne i form af ’behovsstyret udsugning’ som en del af helhedsplanen for Solhusene. Her skal målinger af temperatur, fugt og CO2 hele tiden sørge for at vurdere, om der er et behov for frisk luft i boligen.


”Etableringen af traditionel ventilation kræver mere plads i boligen end behovsstyret udsugning på grund af omfattende arbejde med et føre rør i boligerne. Pointen med demoprojektet er desuden, at behovsstyret udsugning kun er aktivt ved behov, mens traditionel ventilation kører hele tiden”, siger Sofie Clemmensen.

I Solhusene er det også vedtaget at udskifte vinduerne i de røde blokke, hvor vinduerne er særligt udtjente, og efterisolere gavlene i hele afdelingen. Alle tiltagene har til hensigt at bidrage til et bedre indeklima og bedre komfort for den enkelte beboer. Desuden lægges en række boliger sammen, så der efter helhedsplanen vil være 154 boliger i Solhusene, heraf seks tilgængelighedsboliger. Bestyrelsesformanden i Solhusene er også glad for de kommende løsninger i helhedsplanen.

”Jeg synes, vi kan se frem til en rigtig god renovering i Solhusene, hvor vi får moderniseret og forbedret vores boliger. Vi forsøger at sænke energiforbruget i afdelingen med en række tiltag, blandt andet med de to demonstrationsprojekter med solcelleanlægget og ventilationen. Det vil være et markant løft både af afdelingen, men også for den enkelte beboer,” siger Hans Bindslev, bestyrelsesformand i Solhusene.

Når renoveringen er gennemført, vil boligerne være mere tidssvarende, have helt nye badeværelser, indeklimaet vil være markant forbedret og afdelingen vil have tilgængelighedsboliger til gavn og glæde for dem, der har behovet.