Det kan være svært at være ny i en afdelingsbestyrelse, da nye medlemmer ofte træder ind i et samarbejde, der allerede buldrer derudaf.

Rollefordelingen i bestyrelsen er tydelig for nogen, men kan være meget diffus for nye medlemmer. Følg rådene og få inkluderet jeres nye medlemmer ordentligt. 

1) Husk forventningsafstemning

Det er en rigtig god idé, at afdelingsbestyrelsen laver en forventningsafstemning, når der nye vælges ind i afdelingsbestyrelsen. Her har den samlede bestyrelse mulighed for at tilkendegive de forventninger, der er til de nye bestyrelsesmedlemmer. Det mindsker utilsigtede misforståelser, da forventningerne til den enkelte vil være klare og tydelige.

Omvendt har nye medlemmer i bestyrelsen mulighed for at tilkendegive hvilke sager, som optager dem mest. Det er mest tilfredsstillende at få mulighed for at bruge sin tid på det, som man selv brænder for.

 

2) Introduktion til fællesarkiv, igangværende sager mm.

I skal i afdelingsbestyrelsen huske at fortælle nødvendig viden til nye medlemmer. Nyvalgte har ikke samme kendskab til afdelingens igangværende aktiviteter, og det er derfor en forudsætning for en god start på et samarbejde, at viden gives videre til nye medlemmer. Det kan gøres i en kombination af mundtlig overlevering, men det bør også ske via adgang til tidligere mødereferater. Her er det en klar fordel, hvis bestyrelsen i forvejen benytter bestyrelseswebben til at arkivere mødereferater.

 

3) Prioriter de uformelle relationer

Det anbefales også at fokusere på uformelle møder i bestyrelsen f.eks. fællesspisning, når nye medlemmer er valgt ind. Uformelle rammer er medvirkende til bryde de barrierer, der kan være i mere formelle situationer. Det kan give anledning til nogle andre snakke, der kan bringe bestyrelsen tættere sammen. Det danner fundamentet for, at alle i bestyrelsen vil have lettere til at debattere og diskutere diverse emner.