De to boligsociale indsatser i Greve Nord og Køge har, sammen med en række samarbejdspartnere, netop har fået en stor bevilling på knap 9. mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Støtten går til et fireårigt projekt, der skal få flere børn og unge i Køge og Greve Nords boligområder i uddannelse eller job.  Projektet skal hjælpe de unge i gang med fritidsjob i virksomheder indenfor de faglige erhverv og bygge bro mellem folkeskolerne og erhvervsskolerne.

Flere unge skal i gang med en erhvervsuddannelse

Bevillingen vækker begejstring i de to boligsociale sekretariater: ”Bevillingen giver os mulighed for at udbygge vores arbejde med job og uddannelse til unge,’’ siger Mikkel Pedersen, der er sekretariatsleder for den boligsociale indsats i Køge.
”Alle prognoser viser, at der kommer til at mangle faglært arbejdskraft indenfor de forskellige erhverv, ligesom at der er brug for at få flere unge ind på erhvervsuddannelserne. At vi får flere dygtige faglærte, hjælper både de unge nu og her- og er på længere sigt dem selv og samfundet til gavn,” istemmer Majken Rhod Larsen, der er er sekretariatsleder for den boligsociale indsats i Greve Nord.

Erhvervsuddannelserne skal synliggøres

Erfaringerne viser, at nogle af de unge og deres forældre ikke kender nok til mulighederne indenfor erhvervsuddannelserne, og at de derfor vælger håndværksfagene fra. Projektet handler derfor i høj grad om at synliggøre erhvervsuddannelserne som boligområdernes unge og deres forældre. Det skal bl.a. ske gennem lommepenge- og fritidsjob, der skal introducere de unge for arbejdsmarkedet og forskellige erhverv; en øget brobygning mellem folkeskoler og erhvervsuddannelserne samt informationsmøder og job- og uddannelsesmesser.
Projektet henvender sig til alle børn og unge, der bor i Køges udsatte boligområder og bydelen Greve Nord.

Byggesten til arbejdslivet
Projektet skal udføres i tæt samarbejde mellem de to helhedsplaner, Greve og Køge Kommune, de kommunale folkeskoler, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt samt erhvervslivet i de to kommuner.
EUC Sjælland i Campus Køge er en af Køge Bugt områdets største uddannelsesinstitutioner, og her glæder man sig til at komme i gang. ”Vi ser frem til, sammen med de andre projektdeltagere, at give unge mennesker motivation for uddannelse og være med til at opbygge en interesse for et fag, der kan være byggesten til deres arbejdsliv,” siger Janni Baggersgaard, der er afdelingsleder på EUC Sjælland”.

Et 4årigt projekt
Projektet ’Fra fritidsjob til faglært’ løber i perioden 1. februar 2019 – 1. februar 2023. Det omfatter i første omgang unge og deres forældre bosat i Greve Nord: Gersagerparken, Gudekvarterne, Klyngen og Askerød. I Køge omfatter indsatsen de unge og forældre i boligområderne Ellemarken, Hastrupparken, Karlemoseparken og Søparken. Det samlede budget er på 10,8 mio. kr., hvoraf de 8,7 mio. kr. er doneret af Den A.P. Møllerske Støttefond.