Mangler du job som byggeprojektleder, sagsbehandler, kommunikationsmedarbejder, eller økonomimedarbejder? Så kan du finde en af disse stillinger – og flere til – på BO-VESTs jobunivers. Men de mange ledige stillinger er ikke medarbejderflugt, snarere tværtimod. BO-VEST er nemlig på vej mod en stor udvidelse.

Se BO-VESTs jobunivers

Beboerdemokratiet i centrum

Den 27. februar skal BO-VESTs repræsentantskabet stemme om optagelsen af boligorganisationen Lejerbo København i BO-VEST fællesskabet. Stemmer beboerdemokraterne for, betyder det at BO-VEST vokser fra tre til fire organisationer, og antallet af boliger vokser med hele 50 procent. ”BO-VEST er et alment boligadministrationsselskab, og i det ligger der, at det er beboerne, der bestemmer. Så der er intet, der er skåret i sten endnu, det er repræsentantskabets stemmer, der afgør, hvordan vi lander i forhold til samarbejdet. Men når det så er sagt, så er vi meget stolte af at Lejerbo København har peget på os, til at administrere deres boliger og varetage deres interesser. De ser en række fordele i vores nære og fleksible måde at administrere på og sætte beboerdemokratiet i centrum, og det kan vi kun være glade for,” siger Ulrik Brock Hoffmeyer, der er administrerende direktør i BO-VEST.

Brug for nye medarbejdere

Men hvis intet er afgjort endnu, hvorfor er BO-VEST så allerede ude med jobopslagene? ”Med potentielt så mange flere kunder i butikken, har vi også brug for flere nye, dygtige medarbejdere, til at servicere beboere og beboerdemokrater. Skal vi kunne tage imod Lejerbo København på den allerbedste måde, er det nødvendigt, at vi allerede nu gør klar til at stille det bedste hold,” siger Ulrik Brock Hoffmeyer.

Gevinster ved at udvide

En udvidelse af boligmassen på 50 procent er en hel del. Og det kan der være mange gevinster i for BO-VEST – også gevinster, der kommer beboerne til gode. ”Der vil være en række stordriftsfordele, der i sidste ende betyder, at vi bruger færre af beboernes penge, så huslejen kan holdes i ro i boligafdelingerne. Ambitionen på sigt er også, at det kan betyde, at det administrationsbidrag, alle beboere betaler til over huslejen, kan mindskes.,” siger Ulrik Brock Hoffmeyer.