”Det gav området en ny selvtillid: Borgmesteren, lokalavisen, BL – Danmarks Almene Boliger og Lokale og Anlægsfonden var tilstede og det gav en fornemmelse af, at Blokland kom på landkortet. Pludselig var vi ikke længere bare det her stedbarn, men noget værd,” siger næstformand i Bloklands afdelingsbestyrelse Gertrud Gelting i rapporten Børn Bygger Byen – Digitale og praktiske lærings- og inddragelsesmetoder i det byggede rum.

Erfaringer fra 'Børn Bygger Byen'

Magasinet er udgivet af BL og Lokale- og Anlægsfonden i samarbejde med BO-VEST. Her formildes erfaringerne fra projektet Børn Bygger Byen, som blandt andet er udført i Blokland i 2016. Der fik børnene mulighed for at udtænke midlertidige løsninger til udeområdet, designe det, og bygge det i én-til-én modeller, der kan bruges af afdelingens beboere.

Ventid er tid til inspiration

Det skete i en tid, hvor afdelingen ventede på at få en fysisk helhedsplan. Der var altså tid og rum til at eksperimentere, og ikke blot sidde på hænderne. 

Og gode erfaringer og resultater er der nok af fra projektet. Også når det kommer til det boligsociale. ”Det har en rigtig stor værdi at komme i kontakt med byggesagerne, hvor rigtigt meget kan lade sig gøre, når vi fra det boligsociale bidrager med vores viden om, hvad der fungerer og ikke fungerer i forhold til bebyggelsens sociale liv og naboskab,” fortæller Mai Green Petersen, chefkonsulent i Albertslund Boligsociale Center, der varetager det boligsociale arbejde i Blokland.

Stor betydning for helhedsplanen

Men også i forhold til Bloklands forestående fysiske helhedsplan, har arbejdet haft stor betydning. 

”Involveringen af børnene og deres syn på områdets potentialer og betydning, har betydet, at vi efterfølgende har fået helt nye områder i kikkerten. Planerne for Blokland og den konkrete fysiske fremtid for området kan derfor ikke undgå at blive påvirket af de afprøvninger, som er foregået i forbindelse med Børn Bygger Byen,” fortæller Louise von Müllen fra foreningen Maker, der har været med til at realisere børnenes ideer, i magasinet.

Magasinet kan læses her