Film om Askerøds positive udvikling

Der er sket en positiv udvikling i Askerød og Greve Nord de seneste år. Kriminaliteten er faldet, uroskabende unge fylder mindre i boligområdet, og beboerne har fået adgang til vejledning og rådgivning ift. job, uddannelse og familietrivsel, der er kommet ventelister til lejlighederne, og der er blevet oprettet flere aktivitetstilbud.

Landsbyggefonden har i forbindelse med deres 50 års jubilæum lavet en film, der fokuserer på, hvordan netop boligsociale indsatser kan have en løftende effekt på et boligområde som Askerød.

Landsbyggefondens video om Askerød

Effektivt samarbejde

Udviklingen skyldes et effektivt samarbejde mellem henholdsvis boligorganisationerne, Greve Kommune, politiet, beboerne og den boligsociale indsats og det lokale foreningsliv, der blev igangsat i området i 2008.

Både områdets beboere og de mange parter, der bidrager til de store samarbejde, kan derfor glæde sig over, at Askerød nu kan fremhæves som et godt eksempel.