Der var slet ikke noget at rafle om, da der på generalforsamlingen i Vridsløselille Andelsboligforening (VA) blev stillet forslag om ny byggepolitik. Der var stor opbakning til politikken, der betyder at VA nu for alvor vil arbejde på at samarbejde med kommunerne om at bygge nyt. Ifølge politikken vil VA arbejde på at finde muligheder for nybyggeri, ikke kun i Albertslund, Ishøj og Greve, hvor VA lige nu har boliger, men også i øvrige vestegnskommuner, i kommuner beliggende i hovedstadsområdet og på resten af Sjælland.

 

Nye og bedre boligafdelinger

Men VA vil ikke kun have flere boligafdelinger. De vil bidrage til den generelle udvikling af den almene boligsektor, af dansk byggeri og af kommunerne, ved at lave forsøgs- og udviklingsbyggeri med nye byggemetoder og nye boligformer, som det for eksempel allerede er set med Robinielunden i Albertslund.
De lægger vægt på at det skal være med boliger, der er miljømæssigt, økonomisk, og socialt bæredygtige, hvor der skal bygges med miljøhensyn, som for eksempel med lavenergihuse, og at der skal være gode fælles- og udearealer, hvor fællesskabet kan udvikles.

 

Fortæl politikerne, der er behov

Med den nye byggepolitik er VA rustet til fremover at kunne byde hurtigt ind ved nye byggemuligheder. Der er dog stadig brug for at få kommunen med på vognen, og organisationsbestyrelsesmedlem Henning Bjerre opfordrede til at VA i højere grad meldte ud till kommunalpolitikerne, at der stadig er stort behov for nye almene boligafdelinger på Vestegnen.
”Vi må være klare overfor politikerne op til kommunalvalget om at der fortsat er behov for almene boliger på Vestegnen og særligt for andre boformer, for eksempel flere ældreboliger til de borgere, der har været med til at bygge kommunen op. I Albertslund er der behov for at vi får markeret, at man ikke bare kan sige nej til alment boligbyggeri, som man har gjort i en årrække,” sagde Henning Bjerre.

 

Der er opbakning
Genvalgte formand Vinie Hansen er tilfreds med den enstemmige vedtagelse, der viser beboernes fulde opbakning.

”Når vi forhåbentlig får lov til at bygge igen, så er det vigtigt at vi har en politik, der er formuleret og som medlemmerne har sagt ja til. De ting vi prioriterer, dem er der opbakning til.”

Da generalforsamlingen var slut, spurgte vi genvalgt formand Vinie Hansen om, hvad hun tog med fra aftenens debatter og afstemninger.

Om generalforsamlingen

Generalforsamling i VA 2017

VA holder hvert år generalforsamling hvor alle beboere er inviteret. Generalforsamlingen er den øverste myndighed i VA.
På generalforsamlingen var der også valg, hvor der udover genvalg til formand Vinie Hansen, også var nyvalg til René Fuglsang fra Grønningen i Greve, der tiltræder i bestyrelsen, samt til suppleanter Charlotte Birkved fra Askerød i Greve og Lena Kujahn fra 4Syd, Albertslund.