Miljøpolitikken bygger videre på BO-VESTs politik om Alment SamfundsAnsvar, der slår fast, at vi skal være ansvarlige i vores brug af ressourcer og stræbe efter større bæredygtighed.

Det har betydning, hvad vi gør

En af hovedkræfterne bag miljøpolitikken er energi- og miljøkonsulent Mikkel Ellung Larsen. Han fortæller: ”BO-VEST er en større organisation med mange beboere og ansatte, og derfor har det betydning, hvad vi gør. Der er vigtigt, at vi i det daglige arbejde stiller krav til leverandører og samarbejdspartnere, der gør en forskel for miljø og klima. Og at vores medarbejdere og beboere får den viden, der gør, at de kan spare på energien og handle mest miljørigtigt.”

Principper for arbejdet med administration, drift og byggeri

Miljøpolitikken er bygget op omkring ni styrende principper i arbejdet med administration, drift og byggeri:

 • Beskyt grundvand og vandmiljø
  - BO-VEST begrænser brugen af pesticider og sprøjtegifte til ukrudtsbekæmpelse mest muligt

 • Køb bæredygtigt ind
  - BO-VEST stiller miljø- og klimakrav ved indkøb i udbud

 • Beskyt verdens skove
  - BO-VEST efterspørger træ- og papirvarer, der er dokumenteret bæredygtige

 • Tag vare på beboeres og medarbejderes sundhed
  - BO-VEST benytter kun svanemærkede vaskemidler, sæber og rengøringsmidler

 • Opdater boligerne
  - BO-VEST vil søge at opdatere boligerne til moderne energistandarder og udnytte de teknologiske muligheder

 • Øg affaldssortering og genanvendelse
  - BO-VEST understøtter mere affaldssortering og tilbyder gode affaldsløsninger i afdelingerne

 • Støt vedvarende energi
  - BO-VEST køber el fra dansk vindkraft og tilbyder beboerne det samme, og lokal produktion af vedvarende energi bliver løbende undersøgt

 • Hold kontinuerligt fokus på miljø og energi
  - BO-VEST fastholder fokus på miljøet med årlige handlingsplaner og grønne regnskaber, og driften af de fælles vand- og varmeanlæg udvikles løbende

 • Motiver beboere og ansatte og formidle ny viden
  - BO-VEST vil motivere og vejlede beboere og medarbejdere til miljørigtig adfærd og dele den nyeste viden

”Visionen bag vores miljøpolitik er, BO-VESTs fokus på bæredygtighed både skal bidrage til løsningen af verdens udfordringer og samtidig fremtidssikre boligafdelingerne til gavn for beboerne,” konkluderer Mikkel Ellung Larsen.