I København har man siden 1903 præmieret arkitekter og bygherrer bag særligt bemærkelsesværdig arkitektur – og en af vinderne i år blev Sankt Joseph Klosteret på Østerbro. Sankt Joseph Klosteret var sammen med ni andre byggerier nomineret til prisen, hvor bedømmelsesudvalget valgte at præmiere otte af årets ti nominerede byggerier.

”De otte byggerier, der i år er præmieret af Københavns Kommune, er med til at fortælle historien om København i dag. De fortæller historien om smart byggeri, hvor funktionerne samtænkes og hvor der skabes grønne lommer af bynatur. Bygningerne værner om og formidler vores historie om moderne beboelse samt udvikling af den københavnske infrastruktur og om oplevelser og fællesskaber,” udtaler Franciska Rosenkilde, kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune. 

Separator icon

Det er ikke første gang, at Bo-vita bliver præmieret for veludført byggeri. I 2018 blev Boligbebyggelsen Dortheavej også præmieret i samme bygningspræmie. Tre år efter er det så Klostergårdens plejehjem og Seniorbofællesskabet Sankt Joseph, Bo-vita bliver hyldet for.

”Klostergårdens plejehjem og Seniorbofællesskabet Sankt Joseph er valgt, fordi det er en nyskabende boligtypologi, der blander et offentligt kulturhus, et plejehjem og et seniorbofællesskab. Det lokale samlingssted i den tidligere kirke bidrager positivt til kvarteret, og skaber en sammenhæng mellem ældre og moderne arkitektur samt kompleksets mange beboere. I omdannelsen af Sankt Joseph klosteret er man kommet langt med begrænsede rammevilkår. Omdannelsen rummer en fin fortolkning af hovedlinjerne i de oprindelige bygninger. Ved at have undgået at lejlighedsskel er bærende, er der taget et bæredygtigt hensyn til, at byggeriet kan ændres igen i fremtiden.” Sådan lød bedømmelsesudvalgets begrundelse for præmieringen af Sankt Joseph.

Bo-Vita købte i september 2014 Sankt Joseph klosteret på Strandvejen i København Ø, hvorefter der blev opført plejeboliger og et seniorbofællesskab. Projektet indeholdt både nybyggeri og en ombygning af det eksisterende kloster. Det var meget vigtigt for Bo-vita, at stedets unikke karakter og historie blev bevaret. Projektet tog derfor afsæt i, at både klosterbygningen og kirkebygningen bestod, så klosteret blev omdannet med respekt for den historiske arv.

Separator icon

Sankt Joseph projektet er et eksempel på, at det er lykkedes at konvertere et bevaringsværdigt kloster og kirke til nyrestaurerede seniorboliger med fællesrum samt at tilføje et nyopført plejecenter. Den nye arkitektur i plejecentret indordner sig på smuk vis i de historiske rammer, hvor klosterets stemning er bevaret og styrket gennem snævre rum og pladser.

”Vi er lykkedes med at få indpasset et meget stort byggeri uden at dominere klosteret – og så har vi brugt den materialitet, som vi ser i det eksisterende. Vi har bearbejdet materialerne på en måde, så det nye hus ikke er tilbageskuende, men stadig er et nyt hus med et moderne udtryk,” udtaler Lars Hetland, som er partner og direktør for Rubow Arkitekter, der er arkitekt på projektet.

Almindeligvis afholdes selve præmieringen som et event i Festsalen på Københavns Rådhus. Af hensyn til coronasituationen og de nuværende restriktioner er dette event desværre aflyst og derfor blev de præmierede byggerier i stedet offentliggjort på Københavns Kommunes hjemmeside den 27. april kl. 10.00.

Separator icon