Bo-Vitas repræsentantskab har godkendt udviklingsplanen for Mjølnerparken. Planen, som er udarbejdet af Bo-Vita og Københavns kommune, betyder at dele af Mjølnerparken skal sælges for at leve op til parallelsamfundspakkens krav om at sænke antallet af familieboliger til 40 pct. inden 2030.

Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde blev holdt tirsdag 14. maj kl. 17 i Ingeniørforeningens Mødecenter på Kalvebod Brygge. 

Bo-Vitas organisationsformand Jan Hyttel bød velkommen til repræsentantskabet og fortalte om baggrunden for at organisationsbestyrelsen havde indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde om Mjølnerparkens udviklingsplan.

"Mjølnerparken er på regeringens Ghettoliste og derfor skal Transport-, Bygnings- og Boligministeriet senest 1. juni modtage en udviklingsplan om hvordan antallet af almene familieboliger bliver bragt ned til 40 pct. Selvom vi fra Bo-Vita tidligere sagt, at vi synes loven er både brutal og sjusket, så er den vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, og vi har som boligorganisation en pligt til at føre loven ud i livet. Derfor har vi sammen med Københavns kommune arbejdet hårdt i mange måneder for at lave den udviklingsplan, som vi nu skal tage stilling til," sagde Jan Hyttel.

Artiklen fortsætter under billedet...

Hovedlinjerne i udviklingsplanen

På mødet blev udviklingsplanen gennemgået, så deltagerne kunne høre om de tanker der lå bag. De havde også mulighed for at stille spørgsmål. Desuden var udviklingsplanen blevet udsendt på forhånd til repræsentantskabet.

Hovedlinjerne i planen er at den tager udgangspunkt i den Helhedsplan, som Bo-Vita og Københavns kommune allerede har arbejdet med i 8-9 år, hvor målet er, at Mjølnerparken skal udviklings med boligrenovering, nybyggeri, butikker, kvarterhus og grønne områder, der vil åbne Mjølnerparken op og gøre boligområdet til et godt og aktivt sted at bo.

Jan Hyttel fortalte, at organisationsbestyrelsen har overvejet de forskellige muligheder, som den nye lov giver for at nedbringe antallet af familieboliger. Det kan ske gennem nedrivning, fortætning, ommærkning eller salg. Bestyrelsen var nået frem til, at de tre første muligheder ikke kan lade sig gøre hverken juridisk, praktisk, økonomisk eller politisk, og tilbage er derfor kun frasalg. 

Der lægges i udviklingsplanen op til at skære antallet af familieboliger i Mjølnerparken ned fra 528 til 233 svarende til de 40 pct., som lovgivningen kræver. Der skal således sælges 221 familieboliger og ønsket er at sælge hele karreer, og derfor kan det blive nødvendig at sælge familieboliger udover de påkrævede 221. Da karreerne også indeholder ungdomsboliger, vil det endvidere blive nødvendigt at sælge et antal ungdomsboliger. Endvidere skal en del af erhvervsarealet sælges.

Det forventede provenu fra boligsalget giver Bo-Vita mulighed for at understøtte genhusningen af de berørte familier med flyttehjælp og håndholdt støtte, så familierne og de modtagende afdelinger vil opleve en så god flytteproces som muligt under omstændighederne, herunder at der kommer et godt naboskab i den nye afdeling. Desuden kan Bo-Vita anvende et salgsprovenu til at understøtte opførelsen af nye almene familieboliger.

"Jeg synes, at vi under de givne omstændigheder har lavet en udviklingsplan der skaber de bedst tænkelige vilkår for at bringe Mjølnerparkens beboere godt igennem en vanskelig proces. Jeg er klar over, at nogle af de mennesker, der har boet i Mjølnerparken i mange år, bliver bragt i en meget utryg situation på grund af den her lov. For os som boligselskab er det meget vigtigt, at vi kan sikre at vores lejere ikke lider unødig overlast på grund af loven. Det vil altid være en belastning at skulle flytte fra en bolig og et område man holder af, men via en understøttet og omsorgsfuld genhusning vil vi gøre alt for at sikre en god og tryg tilværelse i de nye afdelinger, både for den som flytter og for de nye naboer. Jeg vil på organisationsbestyrelsens vegne bede om jeres opbakning til at gennemføre udviklingsplanen," lød det fra Jan Hyttel til de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer i salen.

Artiklen fortsætter under billedet...

 

Debat og skriftlig afstemning

Efter gennemgangen af udviklingsplanen var der en længere debat i repræsentantskabet med kommentarer, spørgsmål og svar fra organisationsbestyrelsen. Mjølnerparkens afdelingsformand Mohammed Aslam udtalte stærk kritik af planen. Han mente, at man bør finde en anden løsning for at forhindre at der bliver solgt boliger i Mjølnerparken. Men selv om debatten bølgende op og ned og afspejlede flere forskellige holdninger til hvordan man løser problemerne i udsatte boligområde, så stemte repræsentantskabet ja til udviklingsplanen for Mjølnerparken.

Der var 30 stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer til stede ved afstemningen, der foregik skriftligt. 19 stemte for, der var 10 nej-stemmer. 1 stemmeseddel var blank.

"Jeg er glad for, at Bo-Vitas repræsentantskab har stemt ja til en udviklingsplan, der betyder at vi kan fastholde en positiv udvikling for Mjølnerparken. Vi kan skabe en varieret beboersammensætning, der kan sikre et levende og trygt boligområde for beboerne, og vi kan forsætte med den helhedsplan, som allerede er i gang. Noget som vil få Mjølnerparken af ghettolisten og være til glæde for alle, der bor i Mjølnerparken. Og de familier, der må flytte som følge af frasalg, kan vi hjælpe til en ny bolig i en af vores andre boligafdelinger i København," sagde Jan Hyttel.

Udviklingsplanen skal nu godkendes i Københavns Borgerrepræsentation og derefter sendes den til godkendelse i Transport- Bygnings- og Boligministeriet, inden den træder i kraft.