Rådighedsfredage

En gang hver anden uge holder medarbejderne i BO-VEST rådighedsfri. Rådighedsfri betyder, at man ikke arbejder, men kan møde ind og i det hele taget være til rådighed, hvis noget uforudset skulle opstå.

På længere sigt er det planen, at medarbejderne skal holde en rådighedsdag om ugen, men for at gøre overgangen til den fire-dages arbejdsuge gradvis og få de nye måder at arbejde på ind under huden, holder medarbejderne i første omgang en rådighedsfredag hver anden uge.

Alle medarbejdere holder ikke rådighedsfri på samme dag, da der i mange funktioner fortsat skal være nogen til at servicere beboerne, også om fredagen. Hele humlen ved projektet er netop, at beboerne skal opleve en bedre service.

Gradvis tilvænning

De forskellige effektiviseringsværktøjer blev indført gradvist, så medarbejderne havde tid lære de nye måder at arbejde på at kende.

Rådighedsfredag var det sidste element, der blev bygget på. Rådighedsfredag har været det enkeltstående element i projekt Fremtidens arbejdsplads, medarbejderne har haft allerflest spørgsmål til og tvivl om. Der har både været spørgsmål af prak tisk karakter, så som; ”Hvor hurtigt skal jeg møde ind, hvis jeg bliver kaldt på arbejde på min rådighedsdag?”. Men også en del tvivl og usikkerhed om det nu virkelig kunne lade sig gøre at holde fri en hel dag om ugen.

For langt de fleste medarbejdere forløb overgangen til at holde rådighedsfredag dog uden de store problemer.

De forskellige værktøjer havde bevist deres værdi i form af øget effektivitet. Men selve rådighedsfredagen har også en motiverende effekt i sig selv, og det var derfor også vigtigt, at der ikke gik for lang tid, før medarbejderne kunne høste frugten af deres arbejde med effektivisering.

En gulerod, der giver overskud

Rådighedsfredagen har en dobbelt funktion. Den fungerer både som en gulerod til nå mere på en arbejdsdag og samtidig giver den overskud til mere intense måde at arbejde på og er på den måde en nødvendighed og en forudsætning for at skrue op for effektiviteten ugens øvrige fire arbejdsdage.

Som boligsocial projektkoordinator, Mohammed Ibrahim siger: ”Det gør en forskel at have den ekstra dag i weekenden til at slappe af. Det er en gave, vi har fået. For mig gør det, at jeg har ekstra gå-på-mod de øvrige dage og har lyst og overskud til at være 100 % fokuseret, fordi vi har den ekstra fridag at hvile os i.”

Martin Olsen var helt fra starten ikke i tvivl om, at rådighedsfredagen var en uundværlig del af projektet.

”Den kortere arbejdsuge er en forudsætning for at medarbejderne har overskuddet til at intensivere arbejdet i den kortere arbejdsuge og får restitueret tilstrækkeligt til at kunne yde den bedre service. Når man arbejder mere struktureret og dermed når mere, har man som menneske også brug for
mere restitution.”

BO-VESTs medarbejdere bliver ind imellem mødt med skepsis, når de fortæller andre om projekt fremtidens arbejdsplads, og får kommentarer om, hvorfor man dog ikke bare har indført effektiviseringsværktøjerne og undladt rådighedsfridagen. Til det svarer Martin Olsen:

”Vi beder vores medarbejdere bruge nogle bestemte redskaber og via dem være mere effektive og produktive. Når man gør det, så har man brug for lidt mere restitution, og derfor kan man ikke både indføre de her effektiviseringstiltag uden også at give noget den anden vej”.

Hvad bruger medarbejderne deres rådighedsfredage til?

Medarbejderne bestemmer selv, hvordan de vil bruge deres rådighedsdag, alt efter hvad der giver den enkelte energi og overskud. Det kan være at give børnene en fridag fra børnehaven, at få ordnet alle de praktiske ting, så man kan slappe af i weekenden, gå en lang tur i skoven eller noget helt fjerde.

Man skal bare være til at få fat i. Dog forventes det, at medarbejderne lægger ikke-akutte tandlæge- og lægebesøg, frisøraftaler, mekanikerbesøg, mv. så vidt muligt på deres rådighedsdag. På den måde gøres de øvrige dage mere effektive, da medarbejderne i højere grad er til stede samtidig og undgår spildtiden omkring de praktiske, private gøremål.

Kommunikationsmedarbejder Stine Lintrup fortæller: ”Der er mange arbejdsopgaver i en børnefamilie. Jeg får ordnet mange af de praktiske ting om fredagen, uden at jeg skal være familiens rengøringskone. Der er også tid til andet. Det er en sjælden luksus bare at få lov til at slappe af, gå en lang tur med hunden, se fjernsyn eller læse. Det giver overskud at have noget tid for mig selv.”

Hvornår har vi ’fri’ hver fredag?

Siden rådighedsfredag hver anden uge blev rullet ud i august ’23 har det selv følgelig været overvejet i alle dele af organisationen, hvornår det kunne blive hver uge.

”Det kan det, når ledelsen og de to advisory boards er enige om, at de tiltag vi har sat i værk, har båret frugt, og at det så skaber plads til den korterearbejdsuge hver uge,” fortæller Martin Olsen, der også peger på, at det politiske bagland, bestyrelsen i BO-VEST, skal kunne se sig selv i det.

”Det er vigtigt, at vi lader tingene modnes korrekt og at vi ikke skaber en stress-reaktion hos vores medarbejdere, fordi de måske ikke alle føler, at de er klar til at nå det hele på fire dage. Så vi skal være sikre på, at vi har samlet tilstrækkeligt med erfaringer sammen til at vi kan tage det næste skridt. Jeg kan ikke her og nu sige, hvornår det er”.