Hvorfor fire dages arbejdsuge?

Nå mere på kortere tid: Fremtidens arbejdsplads i BO-VEST

Den traditionelle opfattelse af arbejdslivet, hvor længere arbejdsdage automatisk associeres med øget produktivitet, udfordres i dagens samfund.

BO-VEST har taget et afgørende skridt ved at indføre en kortere arbejdsuge. Denne beslutning bryder med den dybe forankring af arbejdet i vores personlige identitet og succesmåling, og den markerer et skift mod at værdiansætte resultater frem for tid.

BO-VEST's beslutning om en kortere arbejdsuge er en vigtig milepæl i udviklingen af fremtidens arbejdspladser. Denne innovative tilgang adresserer ikke kun samfundsmæssige udfordringer som stress og mangel på arbejdskraft, men viser også vejen for, hvordan virksomheder kan tilpasse sig samfundstendenser og skabe mere bæredygtige arbejdsstyrker og -former og motiverede medarbejdere.

”Det her er en tendens i samfundet, det går den vej. Fritid er en kæmpe værdi for folk, for alle vil gerne have, at det hele fungerer; hjemmeliv, børn, skole, en selv, bil på værksted osv. Fleksibilitet betyder så meget.”
Vinie Hansen, bestyrelsesformand i BO-VEST.


Samfundsmæssige udfordringer

Lange arbejdsdage har i årtier været betragtet som et dydigt tegn på hårdt arbejde, velstand og succes. Men denne praksis har også ført til stress, nedslidning og dårlig work-life balance.

Forskning viser, at længere arbejdstid ikke nødvendigvis øger produktiviteten, tværtimod. Derfor har BO-VEST implementeret en kortere arbejdsuge for at øge arbejdsglæde og motivation hos medarbejderne og tackle udfordringer som stress, nedslidning og mangel på arbejdskraft. 

Unges uddannelsesvalg i dag, hvor akademiske uddannelser foretrækkes frem for erhvervsuddannelser, skaber desuden udfordringer på arbejdsmarkedet. Det fører til mangel på kvalificeret arbejdskraft i sektorer, der kræver teknisk og erhvervsmæssig ekspertise.

I BO-VEST tager vi aktivt stilling til samfundsmæssige udfordringer som stress, nedslidning, mangel på arbejdskraft og behovet for at tiltrække talentfulde medarbejdere. Med en aldrende befolkning og ændrede præferencer hos yngre arbejdstagere er det afgørende at tilpasse sig disse ændringer gennem innovative løsninger som den kortere arbejdsuge.

”Man skal have løst sine opgaver, men det får man også, for vi har planlagt os til både at kunne løse opgaver på samme eller et højere niveau og give medarbejderne en kortere arbejdsuge.”
Ulrik Brock Hoffmeyer, administrerende direktør, BO-VEST.


BO-VESTs tilgang

BO-VEST har ikke blot indført en kortere arbejdsuge, men har også implementeret effektive arbejdsmetoder som fokustid, effektive møder og en mere bevidst brug af e-mails.

Disse tiltag har gjort det muligt for medarbejderne at have en "rådighedsfredag" hver anden uge, hvor de kan tage sig af personlige ærinder udenfor arbejdet. Overgangen til disse nye arbejdsmetoder krævede tid, træning og involvering af medarbejderne.

En unik beslutning om en bæredygtig arbejdsplads

BO-VEST har som det første almene boligselskab i Danmark taget skridtet mod en kortere arbejdsuge for at ovennævnte udfordringer og skabe en mere bæredygtig arbejdsplads. Den kortere arbejdsuge giver medarbejderne mulighed for at opnå en bedre balance mellem arbejde og fritid, mindske stress og forbedre deres trivsel.