Hvad ved vi og hvad har vi lært?

I skrivende stund har BO-VEST som det eneste almene boligselskab i Danmark taget hul på at arbejde med en kortere men mere effektiv arbejdsuge.

Et af formålene var at styrke rekrutteringen, og det er lykkedes. Der har været 480 % flere ansøgere til vores ledige stillinger i løbet af 2023 end i 2022. Vi har med andre ord måske en konkurrencefordel her og nu.

Den kan forsvinde eller blive mindre, hvis – eller når – andre almene boligselskaber og virksomheder og organisationer generelt begynder at slå ind på en model med en kortere arbejdsuge.

”Hvis alle gør det, forsvinder det som konkurrenceparameter, men så har vi det og nedslider mindre på vores medarbejdere,” siger Ulrik Brock Hoffmeyer.

Dermed sætter han ord på, at ambitionen om at nå mere på kortere tid i BO-VEST ikke kun handler om de kortsigtede økonomiske resultater, men også om de langsigtede fordele for både medarbejdere og beboere.

Vi ønsker at skabe en ny arbejdsrealitet, der kan tjene som inspiration for andre organisationer i boligsektoren og samtidig fremme en bæredygtig fremtid for arbejdslivet i Danmark.

Hvad gør BO-VEST i 2024?

Overordnet set er der tre hovedlinjer:

At holde fast og blive endnu bedre til at få de tidligere omtalte tiltag ind under huden og blive en naturlig del af vores kultur. Det kræver vedholdenhed og konstant italesættelse af tiltagene og især de overordnede formål og ambitioner om at skabe et endnu sundere arbejdsliv, der giver et endnu bedre serviceniveau til beboerne.

En anden hovedlinje i indsatsen i 2024 er at blive så gode til første hovedlinje, at alle medarbejdere kan få en rådighedsdag hver uge.

Og tredje hovedlinje, som bliver at evaluere og indsamle data om vores eventuelle forbedringer og generelle evne til at anvende tiltagene og få dem ind under huden, skal give os det sikre beslutningsgrundlag til at træffe beslutningen om at have rådighedsdag hver uge.

Alt i alt tre hovedlinjer, der er stærkt sammenflettet og internt afhængige af hinandens succes for selv at blive en succes.

Det er dog ikke en udfordring, der skræmmer os. Slet ikke. Faktisk glæder vi os til den, fordi vi tror på, at vi ved at gøre alt det her bidrager til forandringer, der kommer mennesker, medarbejdere og beboere, til gode.

Og vi ikke i tvivl om, at vi gør det rigtige.