Hvad siger medarbejderne i driften og blandt de boligsociale?

Godt et halvt år efter opstarten af projektet blev der foretaget en APV-undersøgelse.

Her blev medarbejderne blandt andet spurgt ind til, om de nye måder at arbejde på giver mere overskud, om man kan nå sine arbejdsopgaver, og om det er gået ud over det sociale sammenhold i afdelingen.

Stor opbakning blandt medarbejderne

Resultaterne fra undersøgelsen viser stor opbakning til projektet, og at medarbejderne både trives og er rigtig godt med i forhold til at nå deres arbejdsopgaver på den kortere tid.

67 % af medarbejderne svarer, at den nye arbejdsuge har givet mere overskud generelt. Og 71 % angiver, at de løser deres arbejdsopgaver lige så godt som før. De fleste af de resterende medarbejdere svarer ’hverken-eller’ og kun ganske få angiver, at de har svært ved at løse deres arbejdsopgaver lige så godt som før.

Opbakningen til den fire-dages arbejdsuge er overvældende. Hele 92 % vil gerne beholde den fire-dages arbejdsuge. De resterende 8 % svarer hverken/eller.

87 % af medarbejderne svarer, at det sociale sammenhold mellem med-arbejderne i afdelingen er lige så godt som før ændringen. De resterende medarbejdere svarer hverken/eller og ingen angiver, at det sociale sammenhold er blevet dårligere.

Når man taler med medarbejderne, er der ingen tvivl om, at rådighedsfredagen giver overskud og arbejdsglæde.

”Jeg synes virkelig, at det er en gave, at BO-VEST har givet os denne mulighed med rådighedsfredage. Jeg kan aflevere mine børn den fredag, eller give dem en fridag. Det gør bare, at jeg elsker mit job endnu mere. Jeg er stolt af at være medarbejder i BO-VEST,” siger ejendomsfunktionær Tommy Nymann Holm.

Selvom der ikke bliver målt direkte på, om de når flere opgaver, er Tommy ikke i tvivl om, at det er tilfældet.

”Det, at opgaverne er samlet nu, og at jeg kan arbejde med dem uden forstyrrelser gør, at jeg når meget mere. Jeg kan mærke, at jeg når mere ved, at jeg nu har tid til at give en hjælpende hånd til mine kollegaer ude i områderne. Det havde jeg ikke i samme grad tidligere.”

Kerneopgave for de boligsociale

De boligsociale medarbejdere, der løser meget beboernære opgaver ved at skabe aktiviteter, der udvikler boligområder, er et eksempel på en anden medarbejdergruppe for hvem fx fokustid ikke umiddelbart er helt lige til. For hvad nu hvis seniorcafeen kun kan ligge hver tirsdag formiddag i fokustiden?

Her er det vigtigt at huske, at fokustiden er til kerneopgaver. Det er her, man får ro til at løse de opgaver, der er essensen af ens opgaver.

At skabe aktiviteter for og hjælpe beboere er kerneopgave for de boligsociale. Det ved Mohammed Ibrahim, der er projektkoordinator i den boligsociale helhedsplan i Greve Nord.

”Vi er i det boligsociale vant til en omskiftelig hverdag og stor fleksibilitet i vores arbejde. Det tror jeg, har gjort, at det ikke har været så svært for os at omstille os til de nye måder at arbejde på. Vi er vant til at tilpasse os og navigere i forandringer, samtidig med at vi følger en rød tråd.”

”Det er rart at vide, at jeg har den 1½ time til at få klaret de opgaver,” siger Mohammed, ”det er en befrielse, at jeg kan tillade mig at sige fra overfor andre opgaver i den tid, så jeg når det, jeg har planlagt.”

Også Josephine Jensen, der er boligsocial souschef og koordinator i Brøndby Strand, er glad for de effektive møder. Også her har den nye kultur betydet kortere møder.

”Allerede efter første gang vi blev præsenteret for ’effektive møder’ i BO- VEST, gik vi i gang med implementeringen af de nye mødetider og brugen af mødeskabelon under alle interne møder,” siger Josephine.

I det boligsociale arbejde i Brøndby Strand har det betydet, at man er gået fra at holde personalemøder hver uge i 1,5 time til hver anden uge i 50 minutter uden at gå på kompromis med kvaliteten af møderne.

Faktisk oplevede medarbejdergruppen, at møderne blev mere effektive, at kvaliteten var højere, og at der kom en øget tydelighed omkring beslutninger og aftaler efter mødet. Ved at indføre de nye mødetider, har medarbejderne sparet knap 4,5 time om måneden på personalemøder.