Fokustid

I april 2023 blev der indført fokustid i BO-VEST.

Fokustid er et dagligt tidsrum fra kl. 10.00 til 11.30, hvor alle medarbejdere på tværs af hele organisationen og mere end 20 forskellige lokationer og arbejdssteder fokuserer på kerneopgaver og undlader at forstyrre hinanden. Der afholdes ikke møder, man kommer ikke forbi med spørgsmål og man ringer ikke til hinanden. 

Medarbejderne har skulle vænne sig til ny en måde at arbejde på, hvor de i højere grad planlægger deres arbejdsdag efter hvilke kerneopgaver, de har, fremfor at lade mailboksen, kollegaers arbejdsopgaver, forstyrrelser og skift mellem opgaver bestemme over og styre deres arbejdsdag.

Mest frisk om formiddagen

Grunden til, at fokustiden ligger om formiddagen, er, at vi ved fra forskningen, at det er her vores hjerner er mest friske og produktive. Martin Olsen fortæller, at han oprindeligt havde forestillet sig, at det optimale tidspunkt for fokustiden var kl. 9 – 10.30. Men da han præsenterede det for medarbejderudvalget i driften og det boligsociale, påpegede flere af medarbejderne, at der om morgenen indtil kl. 10 mange steder er åbent for beboerhenvendelser, og at det derfor ville passe meget bedre med fokustid fra kl. 10.

Det er vigtigt at alle i BO-VEST holder fokustid samtidig, netop for ikke at komme til at forstyrre hinanden i fokustiden. Derfor var det ikke en mulighed, at administrationen og driften holdt fokustid på forskellige tidspunkter. Fokustid handler netop om ikke at forstyrre hinanden, så man kan arbejde fokuseret og koncentreret og derved øge produktiviteten.

 


Fokustiden giver ro og energi

Ejendomskontorerne har grebet fokus- tiden an på lidt forskellige måder. Alle ejendomskontorer følger de grund- læggende principper, men tilpasser sig lokalt. På ejendomskontoret, der servicerer AB Vest, VA 6 Vest, Toften og Robinielunden har de valgt at lægge de opgaver, én medarbejder kan klare alene i fokustiden, og vente med dem, man skal være to om til udenfor fokustiden. På den måde skabes der mulighed for ro i fokustiden.

 ”Det er virkelig rart at kunne passe sit arbejde og fokusere på det, man laver, uden at blive forstyrret,” fortæller ejendomsfunktionær Tommy Nymann Holm. De eneste, der må forstyrre i fokustiden, er lærlingene, for de kan have brug for hjælp til at kunne komme videre med deres opgaver.

Tommy Nymann Holm er en del af et team på ca. 10 medarbejdere, hvilket selvfølgelig giver nogle andre muligheder og vilkår, end hvis man er en lille afdeling. Men selv på de helt små ejendomskontorer har de fået indrettet sig med fokustid på en meningsfuld og tidsbesparende måde.