Fremtidens arbejdsplads i BO-VEST

I foråret 2023 tog BO-VEST hul på at blive fremtidens arbejdsplads, hvor vi når mere på kortere tid.

Ved at blive mere effektive og produktive og samtidig give plads til mere restitution, er det vores ambition at skabe en unik work-life balance for vores medarbejdere og sikre endnu bedre service for vores beboere og beboerdemokrater. 

På disse sider kan du dykke ned i vores arbejde og erfaringer med at blive fremtidens arbejdsplads. 

Kontakt os og få mere at vide

Vil du vide mere om Fremtidens arbejdsplads i BO-VEST? Høre, hvordan vi når mere på kortere tid og på den måde øger medarbejdertilfredsheden? 

Og hvordan en kortere og mere effektiv arbejdsuge også er en gevinst for beboerdemokratiet og ikke mindst beboerne?

Så tag fat i Martin Olsen, direktør for HR og Administration:

Mobil: 60 35 26 19

Mail: mao@bo-vest.dk

 

Separator icon

Her kan du læse vores samlede udgivelse om vores erfaringer det seneste års tid med at skabe bedre work-life balance og bedre beboerservice.

Herunder finder du et uddrag af elementer fra udgivelsen.  

Separator icon

BO-VEST som fremtidens arbejdsplads

Hvorfor fire dages arbejdsuge?

Hvorfor har vi gjort det og hvad er gevinsterne ved det? Hvad får beboerne ud af det?

Læs mere. 

Fokustid

Vi har fokustid hver formiddag fra kl. 10.00-11.30. Det giver ro, plads til fordybelse og effektivitet.

Læs mere. 

Effektive møder

Vi holder effektive møder i BO-VEST. Vi har faste mødelængder, mødeskabeloner og skelner mellem to forskellige mødetyper.

Læs mere.

Bedre mails

Vi har strømlinet vores mailkultur, så Outlook ikke stjæler så meget af vores tid. 

Læs mere. 

Rådighedsfredage

Vi har rådighedsfredage hver anden uge. Det betyder, at man ikke skal på arbejde, men dog stå til rådighed, hvis noget uforudset, der ikke kan vente, skulle ske. 

Læs mere. 

Hvad ved vi og hvad har vi lært?

Hvilke erfaringer har vi gjort os undervejs og hvad siger data om fx rekruttering og trivsel?

Læs mere. 

Hvad siger medarbejderne i driften og blandt de boligsociale?

Dyk ned i reaktioner blandt medarbejderne i BO-VEST.

Læs mere

Hvad siger medarbejderne i administrationen?

Læs mere om de administrative medarbejderes reaktion på fremtidens arbejdsplads. 

Læs mere

Hvis du vil vide mere

Tag endelig fat i os, hvis du vil vide mere. 

Læs mere

Fremtidens arbejdsplads i tal

480% flere ansøgere

Siden foreået 2023 har vi modtaget væsentlig flere ansøgninger til ledige stillinger end tidligere. 

 

92% med mere overskud

Næsten alle medarbejdere mener, at de har fået mere overskud af den nye arbejdsuge.