I boligorganisationerne Tranemosegård, VA og AB har vi en vagtordning gennem aftale med Falck. Vagtordningen skal sikre hurtig indgriben i tilfælde af driftsforstyrrelser eller hændelser med bygninger uden for åbningstid.
Bemærk, at Gurrelund/Bjerrelund og Læhegnet/Nørrelund ikke er del af denne ordning.

Vagtordningen behandler henvendelser om følgende:

  • Større svigt i varme-, vand- og elforsyningen
  • Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige
  • Opsamling i kloakker/faldstammer, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige

Vagttelefonen har nummer 70 25 26 32.

Bo-Vita har IKKE denne ordning

Beboere i boligorganisationen Bo-Vitas afdelinger har andre og lokale aftaler, men ikke en fælles vagtordning via Falck. Beboerne skal henvende sig på deres lokale ejendomskontor.